Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Pardubice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

ePodatelna MmP, Statutární město Pardubice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2013 13:09:13 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2013 13:09:13 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Pardubice 6.2.2013 14:12:13

Vaše podání <[email address]> ze dne: 6.2.2013 13:09:13 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace podané na adresu el. podatelny - Instituce [Pardubice vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00BX00KXQ41
Datum zaevidování: 6.2.2013 14:04:07
Váš osobní přístupový kód: S00BSE09ICQU
Vaše evidenční údaje: Mravcová Jana, /,, [FOI #206 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Pejskarová Iveta

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav S00BX00KXQ41S00BSE09ICQU", nebo použijte web podatelnu.

Turek Jiří, Statutární město Pardubice

Vážená paní Mravcová,

 

níže Vám posílám požadovanou informaci:

 

1.Celková částka za poskytnutí informací podle zák. č.106/1999 Sb., která
byla úřadem účtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena :

       a)  za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli :  1.264,- Kč

       b) za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací: 0,- Kč

 

 

2. Celkový počet žádostí v roce 2012 :

a)      Počet podaných žádostí o informace:  108

b)      Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce:  10

 

 

S pozdravem

 

Jiří Turek

vedoucí odboru

kancelář tajemníka
Magistrát města Pardubic

 

telefon: 466 859 524
[1]www.pardubice.eu

 

References

Visible links
1. http://www.pardubice.eu/

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Turek Jiří

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Turku,
děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová