Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Jablonec nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Reichelová Pavlína, Bc., Statutární město Jablonec nad Nisou

Dobrý den paní Mravcová,
obdrželi jsme vaši žádost podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a odpovídáme:

1a) 0 Kč
1b) 0 Kč
2a) 24
2b) 0

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení
Statutární město Jablonec nad Nisou
Magistrát města
Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou
tel.č.: 483 357 364
e-mail: [email address]

ukázat citované pasáže

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Reichelová Pavlína, Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Reichelová, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová