Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Sokolov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Mašková, Dagmar, Město Sokolov

1 příloha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dovoluji si Vám zaslat pdf soubor - výroční zprávu Města Sokolov o svobodném přístupu k informacím za rok 2012, ve které najdete veškeré požadované údaje.
Zprávu vzala včera, tj. 5. 2. 2013, rada města na vědomí a v nejbližších dnech bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Sokolov.

S pozdravem

Ing. Dagmar Mašková
vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty
 
Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 35601
Tel.: +420 359 808 225, +420 724 333 909
[email address] • http://www.sokolov.cz

ukázat citované pasáže

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Mašková, Dagmar

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Mašková,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová