Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Prachatice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1.Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2.Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízené mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Batysta Milan

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Batysto,
děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Vážená paní Mravcová,

 

v příloze odpovídám na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.2.
2013. Městský úřad Prachatice se v rámci svobodného přístupu k informacím
snaží maximálně vycházet občanům vstříc a být transparentním a otevřeným
úřadem. A proto v případech, kdy nejsou sdělovány důvěrné informace,
můžete využít běžné komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiné formy.

 

S pozdravem a přáním příjemného zbytku dne

 

 

Ing. Milan Batysta
vedoucí odboru kanceláře starosty
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
[1]www.mupt.cz, [2]www.prachatice.cz
tel.: +420 388607511, mobil: +420 606758816
fax: +420 388313567

 

 

References

Visible links
1. [1]http://www.mupt.cz/
2. [2]http://www.prachatice.eu/

References

Visible links
1. http://www.mupt.cz/
2. http://www.prachatice.eu/