Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Český Krumlov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1.Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2.Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízené mé žádosti.S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Město Český Krumlov

Dobrý den, děkuji Vám za zprávu.
Ve dnech 5. 2. 2013. - 10. 2. 2013 jsem mimo kancelář a nemohu reagovat na Váš e-mail. Ráda Vám odpovím ihned po mém návratu, případně kontaktujte prosím mou kolegyni Petru Kopečnou na telefonní číslo 380 766 301.

Karel Laczkó, Město Český Krumlov

Dobrý den.

Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 S.,
tohoto obsahu -

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Město Český Krumlov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1.Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2.Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

povinný subjekt sděluje:
ad 1)    V roce 202 2012 byla žadatelům o poskytnutí informace dle
uvedeného zákona naúčtována celková částka 430 Kč.
ad 1a)  188 Kč za pořízení kopií, opatření technických nosičů  a odeslání
informace. Z toho nebyla uhrazena částka 28 Kč.
ad 1b)  250 Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Z  toho nebyla
uhrazena částka 50 Kč.

ad 2)    V roce 2012 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí informace
dle zák. č. 106/1999 Sb.
ad 2a)  11 žádostí bylo vyřízeno poskytnutím informace ( v jednom případě
částečně).
ad 2b)  2 žádosti byly vyřízeny neposkytnutím informace. 

JUDr. Karel Laczkó
vedoucí právního oddělení
-----------------------------------------------------------------------------------------
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA / ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 766 330 | GSM: +420 606 510 679 | Fax: +420 380 766 444
E-mail: [1]karel.laczko@mu.ckrumlov.cz | Internet: [2]http://www.ckrumlov.cz/obcan

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ckrumlov.cz/obcan

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Karel Laczkó

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Laczkó,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Karel Laczkó, Město Český Krumlov

Není zač děkovat.

Také příjemný den.
JUDr. Karel Laczkó
vedoucí právního oddělení
-----------------------------------------------------------------------------------------
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA / ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 766 330 | GSM: +420 606 510 679 | Fax: +420 380 766 444
E-mail: [1]karel.laczko@mu.ckrumlov.cz | Internet: [2]http://www.ckrumlov.cz/obcan

2013 - Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko
Dne 11.2.2013 13:39, Jana Mravcová napsal(a):

Povinný subjekt: Karel Laczkó

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážený pane Laczkó,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

ukázat citované pasáže