Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město České Budějovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1.Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2.Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízené mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Bohůnková Kateřina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bohůnková, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,
Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
---------------------------------------------------------------------

Vážení ,

v příloze zasílám vyjádření k žádosti ze dne 06.02.2013 dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

S úctou

 

Mgr. Kateřina Bohůnková

Magistrát města České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2

370 92 České Budějovice

právní oddělení

odbor kancelář primátora

e-mail:[[1]email address]

telefon: 386 802 924

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...