Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
`He

Eliáš Ladislav, Ministerstvo kultury

1 příloha

 

Dobrý den,

 

         k Vaší žádosti ze dne 6.2.2012 o poskytnutí informace podle zák.
č.106/1999 Sb., Vám sděluji následující:

 

1.  Celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
     106/1999, která byla MK ČR  naúčtována v roce 2012 žadatelům
     a žadateli uhrazena, v následujícím členění:           Kč 33.177,-

    a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
     informací žadateli,                                              
     Kč 714,-
     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.     Kč 32.463,-

 

 

 
 2. Celkový počet písemných žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v
     následujícím členění:
     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně)  92
     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela        4  
     neposkytnuto).

 

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Ladislav Eliáš

Ministerstvo kultury České republiky

Nostický palác

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

E-mail: [email address]

tel.257085403

mobil: 724219706

 

 

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Eliáš Ladislav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Eliáši, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová