Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Spisová služba EPD - MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Cena za
poskytnuté informace', zaslané '06.02.2013 12:33:15' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání bylo přiděleno číslo jednací : MF-33750/2013

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás
bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání
přísluší.

Tento email odeslal elektronický systém spisové služby EPD, neodpovídejte
na něj. Odpověď nebude doručena.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11000 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Erlichová Pavla

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

Vážená paní,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o infomace.

S pozdravem

Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
odd. Komunikace
Letenská 15
118 10 Praha 1

tel.: 25704 2722
e-mail: [[1]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...