Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info a podle pravidel uvedenych na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Pokud bude zjisteno, ze Vase podani neobsahuje zakladni identifikaci odesilatele, tj. jmeno, prijmeni a bydliste (v pripade pravnicke osoby nazev a sidlo), nebude podani dale zpracovavano.

Sumarizace:
Datum doruceni: 6.2.2013 12:31:42
Predmet zpravy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.podatelna.info and according to rules listed at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Should it be ascertained that your submission is lacking any of the basic sender identifiers, i.e., first name, last name, and address (for legal entities: name and registered seat), the submission shall not be processed any further.

Summary:
Date of delivery: 6.2.2013 12:31:42
Subject of the message: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace

Wishing you a pleasant day,

The Podatelna.info System

Ministerstvo dopravy

Vážená paní Mravcová,

 

dne 06. února 2013 jsme obdrželi Váši žádost týkající se poskytnutí
informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V souvislosti s jednotlivými body Vaší žádosti o informace
lze uvést následující skutečnosti.

 

1. Celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
která byla naším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli
uhrazena činí 6842 Kč.

 

      2. Celkový počet žádostí, které náš úřad za r. 2012 vyřídil:

                  Počet podaných žádostí o informace celkem: 194

                Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 34

                Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že podrobnější informace naleznete ve Výroční
zprávě MD 2012, která je uveřejněna na webových stránkách Ministerstva
dopravy ([1]www.mdcr.cz).

 

Výroční zpráva:
[2]http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-porad...

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté informace:
[3]http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-porad...

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Ing. Jiří Hříbal

ředitel

Odbor bezpečnostní

 

 

 

Č.j.: 41/2013-030-Z106/2

 

Zašleme na email: [4][FOI #188 e-mail] ??

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-porad...
3. http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-porad...
4. mailto:[FOI #188 e-mail] ??

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Hříbale,
děkuji za vyřízení mé žádosti, příjemný den,

Jana Mravcová