Cena za poskytnuté informace

Jana Mravcová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Pilbauerová, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., čj, 8694/ENV/13.

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
tiskové oddělení
Odbor tiskový a marketingu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: Instituce [Ministerstvo životního prostředí vyžaduje e-mail]
El. podatelna: [[1]email address]

Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...