Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Ministerstvo zahraničních věcí

1 příloha

  • Attachment

    ISO 8859 2 Q Mravcov E1 106 po E8et vy FA E8tov E1n ED 2012 odp 2Edoc.doc

    38K Download View as HTML

Dobrý den, paní Mravcová,
v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem
Michaela Havránková

Tiskový odbor/Press Department
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [email address], [1]www.mzv.cz

Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace

ePod VUMS Komu: info 06.02.2013 12:29

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 6.2.2013 12:29-----

From: Jana Mravcová <[FOI #186 e-mail] ??>

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,
Jana Mravcová
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #186 e-mail] ??

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, beru na vědomí, že
jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

6/2/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzv.cz
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Havránková,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová