Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Automatická zpráva - informace o přijetí datové zprávy na poštovní server Ministerstva vnitra
(není potvrzením doručení).
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Informujeme Vás, že Vaše datová zpráva, označená (předmět) Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace
byla přijata na poštovní server Ministerstva vnitra dne 6.2.2013 12:47:25.

================================================================
Současně Vás upozorňujeme, že tato informace není potvrzením doručení Vaší datové zprávy
Ministerstvu vnitra, neboť datová zpráva musí být nejprve prověřena, zda je zpracována
v souladu s právními předpisy (vyloučení chybného datového formátu nebo počítačového
programu způsobilého přivodit škodu na programovém vybavení Ministerstva vnitra nebo na
informacích jím zpracovávaných, anebo počítačového programu způsobilého poškodit
Ministerstvo vnitra zneužitím informací) a s podmínkami doručování datových zpráv
stanovených Ministerstvem vnitra na jeho úřední desce.

Ministerstvo vnitra

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2013 12:47:25 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2013 12:47:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Automatická zpráva - tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Potvrzujeme, že Vaše podání (datová zpráva) ze dne: 6.2.2013 12:47:25 označené (předmět)
obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail], bylo doručeno elektronické podatelně
Ministerstva vnitra a bylo označeno identifikátorem dokumentu: MVCRX01DF52V, datum
označení: 6.2.2013 12:40:39.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu. To nevylučuje možnost, že Vaše podání
obsahuje elektronicky podepsané přílohy - elektronická podatelna ověřuje pouze elektronický
podpis celé datové zprávy (tj. ověřuje el. podpis zaslané e-mailové zprávy, ale neověřuje
existenci ani platnost el. podpisu připojené přílohy např. ve formátu PDF).

================================================================
Upozorňujeme Vás, že případná neexistence či neplatnost uznávaného elektronického
podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka může mít
právní důsledky pro další zpracování Vámi odeslané datové zprávy (např. existují právní
předpisy, které pro určité úkony vyžadují, aby jimi stanovené dokumenty byly pro účely
doručování prostřednictvím elektronické podatelny opatřeny elektronickým podpisem).
Pokud tato skutečnost nastane, budete ministerstvem vyzván k doplnění Vašeho podání
(datové zprávy).

Ministerstvo vnitra

Kancelar ministra vnitra OPO, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,
Vaše otázky, které jste položila ve svém podání ze dne 6. 2. 2013 budou
obsaženy ve Výroční zprávě, které se nyní zpracovává podle § 18 zák.č.
106/1999 Sb. a bude zveřejněna k 1. 3. 2013. Zpráva Vám po zpracování
ihned poskytneme.
Postačí Vám, prosím, nyní tato odpověď? Děkujeme za sdělení.

S pozdravem

Mgr. Drncová
oddělení podání osob
kanceláře ministra vnitra

********************************************************************************************

Kancelar ministra vnitra OPO, Ministerstvo vnitra

1 příloha

  • Attachment

    ISO 8859 2 Q VZ 20MV 202012 ISO 8859 2 Q 20o 20poskytov E1n ED 20informac ED tabulka.doc.doc

    90K Download View as HTML

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. (bude
zveřejněna i na našich webových stránkách), a na Vaše dotazy sdělujeme:
1. jaká byla uhrazena celková částka za poskytnutí informací
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli - 3.561,-Kč

b) za mimořádně rozsáhlá vyhledávání - 72.164,-Kč.

2.Celkový počet žádostí
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně) - 493

b)počet žádostí vyřízených neposkytnutí informací (zcela neposkytnuto)-
tj. rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí žádostí - 29

S pozdravem

Drncová
oddělení podání osob
kanceláře ministra vnitra

***********************************************************************************