Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 6.2.2013 12:27:31, zaregistrováno bylo dne: 6.2.2013 12:48:52 pod číslem jednacím: 2013/8196.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Petráková, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová