Jana Mravcová

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: E-výpravna KrÚ JMK

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Krásná, k výzvě o upřesnění uvádím následující:
k bod. 1. Bude dostačující celková výše požadovaných nákladů za poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
k bodu 2. Počet žádostí, které byly vyřízeny tím, že v průběhu roku 2012 byl učiněn úkon buď poskytnutí informace anebo vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Děkuji a přeji příjemný den, Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

PID : KUJMP01DG65B

Značka : JMK 18057/2013

Skupina : Písemnost (vložená do spisu)

------------------------------------------------

Odesílatel : Vlastní - Kontrolní a právní

Věc : Výzva k upřesnění žádosti

Věc podrobně : Výzva k upřesnění žádosti

Datum podání : 13.2.2013 15:33:26

Stav spisu : Nevyřízeno

------------------------------------------------

Elektronické přílohy : výzva k upřesnění žádosti.pdf

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: E-výpravna KrÚ JMK
Jihomoravský kraj

8/3/2013

------------------------------------------------
PID : KUJMP01DG9CR
Značka : JMK 15004/2013
Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kontrolní a právní
Věc : Poskytnutí informací
Věc podrobně : Poskytnutí informací
Datum podání : 8.3.2013 13:35:15
Stav spisu : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : poskytnutí informací.pdf