Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosim o informaci kolik stalo porizeni mapy na webove strance https://www.visittabor.eu/interactive-map a kolik stoji jeji provoz. Paklize toto nelze vycislit, protoze to je nedilna soucast webu visittabor.eu, prosim o stejnou informaci tykajici se celeho webu.
Dale mne zajima, jaka jsou pravidla pro pridavani informaci do zminene "interaktivni mapy".

S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Jana Farová, Město Tábor

Dobrý den,
děkujeme za zájem o naše webové stránky. Vytvoření interaktivní mapy bylo
součástí výzvy k podání nabídky na vytvoření webových stránek a po
výběrovém řízení se stalo součástí smlouvy o zhotovení webu, cena
realizace webových stránek byla 120 500 Kč bez DPH. Interaktivní mapa se
automaticky aktualizuje podle toho, jak editoři vkládají objekty do
příslušných kategorií, je tedy přímo v naší správě, za její provoz
neplatíme. Konkrétní pravidla pro přidávání informací do mapy nejsou
stanovena, pokud přidávaný objekt spadá pod některou z kategorií
prezentovanou na webu, zobrazí se na mapě automaticky po přidání do této
kategorie. Dále mohou editoři do mapy vkládat objekty samostatně. Pokud
byste měl zájem o přidání takového objektu, určitě nám pošlete
podrobnosti. I když se snažíme web maximálně naplnit informacemi
užitečnými pro turisty, ne vždy se nám podaří zaznamenat všechny nové
provozovny v Táboře, budeme rádi za Vaši pomoc.
S pozdravem
Lucie Pekárková
Infocentrum Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 01 Tábor
tel.: [1]+420 381 486 230
e-mail: [2][emailová adresa]
[3]www.visittabor.eu
>>> Vaclav Klecanda<[FOI #6904 e-mail] ??> 17.8.2017
8:12 >>>
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Tábor
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Město Tábor
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážená paní, vážený pane,
prosim o informaci kolik stalo porizeni mapy na webove strance
[4]https://www.visittabor.eu/interactive-map a kolik stoji jeji provoz.
Paklize toto nelze vycislit, protoze to je nedilna soucast webu
visittabor.eu, prosim o stejnou informaci tykajici se celeho webu.
Dale mne zajima, jaka jsou pravidla pro pridavani informaci do zminene
"interaktivni mapy".
S přátelským pozdravem,
Vaclav Klecanda
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #6904 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání:
17/8/2017
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+420381486230
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.visittabor.eu/
4. https://www.visittabor.eu/interactive-map
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobry den, dekuji za predesle informace. Rad bych ale pozadal o doplneni:
- kde najdu prislusnou vyzvu
- kdo ji zpracoval
- odkaz na jednotliva podani
- odkaz na vyhodnoceni vyberoveho rizeni

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/cena_po...

S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.8.2017 15:16:49 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Cena porizeni a provozu visittabor.eu/interactive-map elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.8.2017 15:16:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 23.8.2017 09:09:07

Vaše podání ze dne: 22.8.2017 15:16:49 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Cena porizeni a provozu vis... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX017UL4H
Datum zaevidování: 23.8.2017 09:08:50
Vaše evidenční údaje: foi+request-6904-a8edeb29@infoprovse, /,, [FOI #6904 e-mail] ??

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra

Milena Soukupová, Město Tábor

1 příloha

Dobrý den pane Klecando,

 

 

dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme informace podle Vašeho dotazu:

 

- Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení Vytvoření webových stránek
města Tábora byla zveřejněna v oblasti Turistika a volný čas
prostřednictvím tohoto odkazu, kde je tato výzva ke stažení:
[1]http://www.taborcz.eu/vytvoreni-webovych....

 

- Tuto výzvu zpracovala Mgr. Ivana Průchová v roce 2016.

 

- Jednotlivá podání k této výzvě nejsou přístupná v elektronické podobě, a
to vzhledem k rozsahu jednotlivých podání. Poskytneme Vám informace přímým
nahlédnutím do jednotlivých podání, a to v termínu od 25.9.2017 do
31.10.2017 v kanceláři vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu na adrese
Žižkovo náměstí 11, Tábor. Nahlédnutí je možné v úředních hodinách tohoto
odboru a po předchozí písemné domluvě přes e-mail
[2][emailová adresa] .

 

- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci tohoto výběrového řízení
je přiložena formou 5 stránkového dokumentu ve formátu PDF

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 Ing. Martina Suchá

 Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

 

 

 

 

 

>>> Vaclav Klecanda<[FOI #6904 e-mail] ??> 22.8.2017
15:16 >>>
Povinný subjekt: Město Tábor
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Dobry den, dekuji za predesle informace. Rad bych ale pozadal o doplneni:
- kde najdu prislusnou vyzvu
- kdo ji zpracoval
- odkaz na jednotliva podani
- odkaz na vyhodnoceni vyberoveho rizeni
Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici
zde [3]http://infoprovsechny.cz/request/cena_po...
S přátelským pozdravem,
Vaclav Klecanda
-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:
[FOI #6904 e-mail] ??
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.taborcz.eu/vytvoreni-webovych...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://infoprovsechny.cz/request/cena_po...
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers