Celostátní informační systém o jízdních řádech

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuální databáze "Celostátní informační systém o jízdních řádech" ve formátu, v jakém ji máte vytvořenou, a o informaci, jaký je to formát (typ databáze, apod.)

Děkuji,
s přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.9.2013 21:21:47
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Celostátní informační systém o jízdních řádech

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 26.9.2013 21:21:47
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Celostátní informační systém o jízdních řádech

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Vážení,

 

                Ministerstvo dopravy obdrželo  dne 26. 9. 2013  od Vás
e-mailem "Žádost  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon č. 106/1999 Sb.").  V této žádosti žádáte o cit.:

 

            "Vážená paní, vážený pane,

 

                žádám o kopii aktuální databáze "Celostátní informační
systém o jízdních řádech"; ve formátu, v jakém ji máte vytvořenou, a o
informaci, jaký je to formát (typ databáze, apod.)

 

                Informaci poskytněte elektronicky na email:
[1][FOI #597 e-mail] ??"

 

            Vaše  žádost byla podatelnou Ministerstva dopravy zaevidována
pod čj.52910/2013-MD-CKDP.

 

                K Vaší žádosti Ministerstvo dopravy, Odbor veřejné
dopravy,  sděluje následující:

 

Vámi požadovaná data jsou k dispozici na internetové stránce
[2]http://portal.idos.cz. Na této stránce jsou poskytována pravidelně
aktualizovaná data ze systému CIS JŘ (Celostátní systém o jízdních
řádech), tedy data o jízdních řádech železniční, autobusové a městské
hromadné dopravy ve formátu PDF a XLS/ XLSX, jakož i jízdní řády lanových
drah. Tyto data jsou veřejně dostupná pro soukromé i komerční využití.

 

 

             S pozdravem

 

 

                 Ing. Jiří Hříbal

                 Ředitel

                 Odbor bezpečností

 

čj. 268/2013-030-Z106/5

 

Bude zasláno e-mailem na infoprovsechny.cz:  e-mail:
[3][FOI #597 e-mail] ??

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #597 e-mail] ??
2. http://portal.idos.cz/
3. mailto:[FOI #597 e-mail] ??