Celkové náklady na plynofikaci 8 bytů v Kouřimi, ul. Čs. Armády, č.p. 520 - 523

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Město Kouřim. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Vážená paní, vážený pane,

v zápise z jednání rady města zde dne 2. 11. 2020 je uvedena kalkulace na plynofikaci bytu č. 3, v domě č.p. 250 na ul. Čs. Armády. Tato kalkulace je vyčíslena na 118.760,73 Kč bez DPH.

Dle stejného zápisu RM je plánována plynofikace celkem 8 bytů v domech č.p. 520-523.

Žádám o zaslání následujících informací:

1. Zaslání časového harmonogramu plynofikace každého z 8 bytů (stačí mí termín ukončení prací v daném bytě).

2. Dle zápisu je počítáno s přibližně stejnými náklady na zbylých 7 bytů. To znamená. celkové náklady za všech 8 bytů přibližně 950.052,- Kč bez DPH. Prosím o potvrzení, zda je s touto částkou na plynofikaci kalkulováno. Pokud ne, s jakými náklady na plynofikaci všech 8 bytů město kalkuluje?

3. Bude za plynofikaci vystavena městu jedna celková faktura, nebo bude účtován každý byt zvlášť?

4. Jaká je splatnost faktur? Prosím uveďte měsíc a rok, včetně částky tak, aby bylo zřejmé, jaké náklady na plynofikaci 8 bytů budou hrazeny v roce 2020 a jaké v roce 2021

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková