Celkové náklady na plynofikaci 8 bytů v Kouřimi, ul. Čs. Armády, č.p. 520 - 523

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Vážená paní, vážený pane,

v zápise z jednání rady města zde dne 2. 11. 2020 je uvedena kalkulace na plynofikaci bytu č. 3, v domě č.p. 250 na ul. Čs. Armády. Tato kalkulace je vyčíslena na 118.760,73 Kč bez DPH.

Dle stejného zápisu RM je plánována plynofikace celkem 8 bytů v domech č.p. 520-523.

Žádám o zaslání následujících informací:

1. Zaslání časového harmonogramu plynofikace každého z 8 bytů (stačí mí termín ukončení prací v daném bytě).

2. Dle zápisu je počítáno s přibližně stejnými náklady na zbylých 7 bytů. To znamená. celkové náklady za všech 8 bytů přibližně 950.052,- Kč bez DPH. Prosím o potvrzení, zda je s touto částkou na plynofikaci kalkulováno. Pokud ne, s jakými náklady na plynofikaci všech 8 bytů město kalkuluje?

3. Bude za plynofikaci vystavena městu jedna celková faktura, nebo bude účtován každý byt zvlášť?

4. Jaká je splatnost faktur? Prosím uveďte měsíc a rok, včetně částky tak, aby bylo zřejmé, jaké náklady na plynofikaci 8 bytů budou hrazeny v roce 2020 a jaké v roce 2021

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2703/2020 ze dne 13. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Celkové náklady na plynofikaci 8 bytů v Kouřimi, ul. Čs. armády, č. p. 520 - 523

 

Vážená paní, vážený pane,

plynofikace 8 bytů v č. p. 520 – 523; odstranění havarijního stavu; projednáno na ZM.

 

1. Zaslání časového harmonogramu plynofikace každého z 8 bytů (stačí mí
termín ukončení prací v daném bytě).

Na tuto akci bylo vynaloženo nezměrné úsilí, a to jak ze strany
zaměstnanců města Kouřim (koordinace a návaznost prací), tak ze strany
jednotlivých řemeslníků a revizních techniků, kterých bylo celkem 9. Z
bezpečnostních důvodů a také z důvodů co nejrychlejšího připojení bylo
postupováno po jednotlivých bytech, kdy nejprve v prvních dvou dnech
pracovali topenáři, třetí den kominíci a elektrikář, následně byly
provedeny revize elektro, spalinových cest a plynovodu, které byly zaslány
na ČEZ spolu s ostatními dokumenty potřebnými k připojení plynu. Ihned po
připojení plynoměru byl objednán odborný technik, který provedl spuštění
kotle. 

Po celou dobu byla v kontaktu s nájemníky, řemeslníky i s ČEZ
zaměstnankyně města Kouřim z oddělení správy majetku, která dohlížela na
plynulý průběh akce, zodpovídala dotazy nájemníků a byla nápomocna při
řešení jejich problémů týkajících se dané akce, a to jak osobně, tak po
telefonu i mimo pracovní dobu.

V příloze jsou všechny zápisy z průběhu plynofikace, které byly průběžně
vkládány do jednotlivých zápisů RM.

Ukončení prací: č. p. 520 / byt č. 3 - 20. 10. 2020

                               č. p. 521 / byt č. 3 - 27. 10. 2020

                               č. p. 523 / byt č. 3 - 29. 10. 2020

                               č. p. 523 / byt č. 1 - 05. 11. 2020

                               č. p. 522 / byt č. 3 - 10. 11. 2020

                               č. p. 520 / byt č. 4 - 12. 11. 2020

                               č. p. 522 / byt č. 2 - 18. 11. 2020

    

2. Dle zápisu je počítáno s přibližně stejnými náklady na zbylých 7 bytů.
To znamená. celkové náklady za všech 8 bytů přibližně 950.052,- Kč bez
DPH. Prosím o potvrzení, zda je s touto částkou na plynofikaci
kalkulováno. Pokud ne, s jakými náklady na plynofikaci všech 8 bytů město
kalkuluje? 

Na ostatní byty je počítáno s přibližně stejnými náklady, pouze v 1 bytě
to bude méně, jelikož si nájemník udělal rozvody plynu a topná tělesa na
vlastní náklady již před časem. Zde se pouze instaloval kotel a prováděly
se kominické a elektrikářské práce.

3. Bude za plynofikaci vystavena městu jedna celková faktura, nebo bude
účtován každý byt zvlášť? 

Každý byt bude vyfakturován zvlášť, abychom věděli přesné náklady na
jednotlivé byty.

4. Jaká je splatnost faktur? Prosím uveďte měsíc a rok, včetně částky tak,
aby bylo zřejmé, jaké náklady na plynofikaci 8 bytů budou hrazeny v roce
2020 a jaké v roce 2021.

Splatnost faktur je 14 dní. 

1) 118.761,- Kč bez DPH - splatnost 22. 11. 2020 

2) 117.323,- Kč bez DPH - splatnost 23. 11. 2020

3) 116.105,- Kč bez DPH - splatnost 23. 11. 2020

4) 122.164,- Kč bez DPH - splatnost 07. 12. 2020

5) 123.313,- Kč bez DPH - splatnost 07. 12. 2020

6)   98.327,- Kč bez DPH - splatnost 07. 12. 2020

7) 119.055,- Kč bez DPH - splatnost 07. 12. 2020

Zatím se jedná celkem o 7 bytů, jeden byt se zatím z technických důvodů
nebude plynofikovat - dokončení se plánuje až po odstranění nedostatků,
které jsou na straně nájemníka, a to cca na začátku roku 2021.

 

S přátelským pozdravem.

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim