celkové náklady na přípravu dálnice D3

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

Jiří Macák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o celkové roční náklady vydané na přípravu středočeského úseku dálnice D3 od začátku roku 1997 do konce roku 2012.

Budete-li požadovat úhradu nákladů spojených se zpracováním této žádosti, tak žádám abyste mi je, než nějaké vzniknou, vyčíslili a zaslali. Posoudím je a započetí zpracování odsouhlasím nebo žádost zastavím.

S přátelským pozdravem,

Jiří Macák

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info a podle pravidel uvedenych na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Pokud bude zjisteno, ze Vase podani neobsahuje zakladni identifikaci odesilatele, tj. jmeno, prijmeni a bydliste (v pripade pravnicke osoby nazev a sidlo), nebude podani dale zpracovavano.

Sumarizace:
Datum doruceni: 17.5.2013 09:47:12
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - celkové náklady na přípravu dálnice D3

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.podatelna.info and according to rules listed at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Should it be ascertained that your submission is lacking any of the basic sender identifiers, i.e., first name, last name, and address (for legal entities: name and registered seat), the submission shall not be processed any further.

Summary:
Date of delivery: 17.5.2013 09:47:12
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - celkové náklady na přípravu dálnice D3

Wishing you a pleasant day,

The Podatelna.info System

Jiří Macák,

2 přílohy