Čarodejnice na Ladronce 2016

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí
a) výsledků výběrového řízení (seznam všech přihlášených subjektů, kompletní nabídku vítězné společnosti)

b) všech smluv, faktur a objednávek souvisejících s akcí radnice Prahy 6 "Čarodejnice na Ladronce 2016" (http://www.carodejnicenaladronce.cz/)

c) všech smluv, faktur a objednávek se subjektem "MVP events s.r.o." (IČ 25764225)

Smlouvou, fakturou a objednávkou v tomto textu míním celé dokumenty včetně jejich textu, poskytnuté ve formě umožňující zveřejnění na webu (tedy po anonymizaci chráněných osobních údajů).

S přátelským pozdravem,

Weber Pavel

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Čarodejnice na Ladronce 2016? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Čarodejnice na Ladronce 2016? bylo doručeno 24.07.2016 19:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 065210/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Karel Čermák, Městská část Praha 6

1 příloha

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"