č. j. 27 C 142/2012-58

Dotaz byl úspěšný.

Vojtěch Hošna

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych poprosit o informaci, zda je již rozhodnuto ve věci č. j. 27 C 142/2012-58. Pokud ano, chtěl bych poprosit o zaslání výše zmíněného rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Hošna

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - č. j. 27 C
142/2012-58" s evidenčním číslem fd5be709-09e0-4a26-9692-b6445ae853df a s
běžným číslem 23155/2017 bylo doručeno dne 10.04.2017 15:27:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - č. j. 27 C
142/2012-58" s evidenčním číslem fd5be709-09e0-4a26-9692-b6445ae853df a s
běžným číslem 23155/2017, doručené dne 10.04.2017 v 15:27:09 a ověřené dne
10.04.2017 v 15:32:13, bylo přiřazeno ke spisové značce "27 C 142/2012" a
ke zpracování dne 11.04.2017 v 12:42:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 10.4.2017 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb. byla zaevidována pod sp. zn. 40 Si 166/2017.

 

V příloze Vám zasílám sdělení k žádosti.

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2