Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Jindřich Holinger prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Bytové domy bez barier -program 117DO6600-výsledky

Ing.Jindřich Holinger vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Ing.Jindřich Holinger přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing.Jindřich Holinger

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,prosíme o sdělení zda jme zařazeni do programu.

S přátelským pozdravem, ing. Jindřich Holinger, Společenství vlastníků jednotek Šumavská 2963/37 a 2964/39 Ústí n/L

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
07.05.2019 07:16:07
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 1794/2019
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane inženýre,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) obdrželo dne 7. 5. 2019
Vaše podání, kterým jste na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal o sdělení,
zda Společenství vlastníků jednotek Šumavská 2963/37 a 2964/39 Ústí n/L
bylo zařazeno do programu bytové domy bez bariér – program 117D06600.

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že v programu bytové domy bez bariér bylo Vámi
uvedené SVJ zařazeno do seznamu akcí, doporučených k financování nad rámec
alokace (náhradní akce).

[1]https://mmr.cz/getmedia/c3fdac4b-b1fb-46...

 

Dále k Vašemu dotazu uvádíme doplňující informace, a to formou následující
rekapitulace:

 

-                  Žádost byla doručena do podatelny MMR dne 21. 11. 2018
a splnila všechny povinné náležitosti, proto byla zařazena do dalšího
hodnocení – byla tedy zařazena do programu (nebyla vyloučena, resp.
zamítnuta).

 

-                  Žádost získala v hodnocení celkem 30 bodů ze 100
možných, a to v následující struktuře:

 

o       komplexnost řešení odstranění bariér v přístupu k bytům v domě - 0
bodů

 

§    Metodický pokyn k podprogramu BDBB 2019 v tabulce specifikující
náležitosti jednotlivých příloh žádosti stanoví, že nebude-li doložena
nepovinná příloha obsahující výkresy zobrazující rozměry, výškové hladiny
a sklony komunikace (resp. rampy) a rozměry dveří u vstupu, bude toto
kritérium hodnoceno 0 body.

§    Tato nepovinná příloha nebyla součástí předložené žádosti a ani po
následné výzvě k jejímu doplnění ji žadatel nepředložil – místo toho na
pokyn správce zaslal změnu Čestného prohlášení č. 3, kde uvádí, že bytový
dům není vybaven bezbariérovým přístupem.

 

o       místo realizace - 5 bodů

§    Ústí nad Labem patří mezi státem podporované regiony

 

o       potřeba realizace - 15 bodů

§    v domě žije alespoň jedna osoba s omezenou schopností pohybu a
orientace

§    podíl uživatelů bytů ve věku 65 a více let v domě je 13,5%,
nedosahuje tudíž na hranici 15% nutných pro připsání 5 bodů

 

o       efektivita projektu - 5 bodů

§    k částečnému odstranění bariér díky výstavbě výtahu by došlo u
průměrně 10 bytů na jeden vchod

 

o       projekt (kvalita předložené žádosti) - 5 bodů

§    žadatel vyzván k doplnění nepovinné přílohy (výkresu), resp. k opravě
Čestného prohlášení č. 3 – žadatel využil možnost opravy Čestného
prohlášení

 

-                  V seznamu všech žádostí splňujících podmínky
podprogramu se předmětná žádost umístila na 181. místě. Před touto žádostí
se umístily žádosti s vyšším počtem bodů, resp. se stejným počtem bodů,
ale s dřívějším datem podání žádosti na podatelně MMR.

 

-                  Z důvodu omezené alokace finančních prostředků na tento
podprogram (200 mil. Kč) nebylo možné vyhovět všem žádostem. Těm
žádostem,  které byly zařazeny mezi náhradníky, není možné  v současné
chvíli vystavit Registraci akce, protože celý rozpočet podprogramu je
alokován na schválené žádosti doporučené k financování. Předmětná žádost
(SVJ Šumavská 2963/37 a 2964/39 Ústí n/L ) se umístila na 28. místě mezi
náhradními žádostmi. Pro umístění mezi schválenými žádostmi doporučenými
k financování bylo potřeba získat alespoň 45 bodů a současně doručit
žádost do podatelny před datem 19. 11. 2018.

 

-                  Náhradní žádosti mohou ještě během roku obdržet
Registraci akce, a to za předpokladu, že někteří lépe postavení žadatelé
od dotace sami odstoupí, budou zamítnuti pro nesplnění podmínek
podprogramu, a nebo v případě, pokud jim bude dotace ponížena. Náhradníci
jsou v tom případě okamžitě informováni v tom pořadí, v jakém se umístili
na seznamu.

 

Vážený pane inženýre, věříme, že jsme Vám k Vašemu dotazu poskytli veškeré
informace, které jste potřeboval. V případě doplnění informací jsme Vám
k dispozici.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[2]e-mail:[emailová adresa]

[3]www.mmr.cz

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://mmr.cz/getmedia/c3fdac4b-b1fb-46...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mmr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Jindřich Holinger prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.