Bulharská č. p. 619 - jednotka 19

Jiří Cveček vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Cveček

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
dovoluji si touto cestou požádat o poskytnutí informace k jednotce č. 19 v domě Bulharská č. p. 619, katastrální území Vršovice [732257]. Jednotka je ve správě Městské části Praha 10. Konkrétně prosím o informace:

1) Byla jednotka č. 19 v minulosti nabízena k prodeji? Pokud ano, kolikrát, jakou formou a z jakého důvodu k prodeji nedošlo?

2) Byla jednotka č. 19 oceněna, na jakou částku? Pokud za účelem ocenění vznikla nějaká kalkulace nebo posudek, prosím o jeho poskytnutí.

3) Připravuje Městská část Praha 10 prodej jednotky č. 19?

Děkuji za poskytnutí informací.

S přátelským pozdravem,
Jiří Cveček

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Bulharská č. p. 619 - jednotka 19“ bylo doručeno 12.12.2018 10:41:15 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-134142/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Březinová Blanka (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Blanka Březinová

Referent oddělení prodeje nemovitého majetku a
privatizace                    

Odbor majetkoprávní

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38  Praha 10

Tel: +420 267 093 301

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/