budoucnost KD Eden

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) Jaká usnesení a kroky odborů MČ či externích subjektů byly k dnešnímu dni ve věci řešení KD Eden a okolí realizovány či jsou aktuálně prováděny?

2) Jaký je aktuální záměr/ preference využití MČ Praha 10 vůči samotné budově KD Eden?

3) Existují varianty řešení záchrany budovy a revitalizace jejího okolí? Jestli ano, prosím o poskytnutí i odhad nákladů.

4) Jaké další varianty rozvoje KD Eden a okolí se aktuálně na MČ řeší? Existují k nim podklady? Pokud ano, prosím o jejich poskytnutí.

5) Jakým způsobem byla s těmito variantami seznámena veřejnost a jakým způsobem se mohla/může/bude moci veřejnost konkrétně k budoucnosti KD Eden a související lokality vyjádřit?

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - budoucnost KD Eden“ bylo doručeno 12.05.2021 09:30:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-218306/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

6 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz