Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste J.Tesař prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Budou v současné situaci probíhat soudní jednání o podmínečném propuštění y výkonu trestu?

Čekáme, až si J.Tesař přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,syn očekává každým dnem soudní jednání o podmínečním propuštění po polovině trestu to jest po 3 měsících.Proběhne toto jednání v současné situací(koronavir,nouzový stav)?

S přátelským pozdravem,otec odsouzeného

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Budou v současné
situaci probíhat soudní jednání o podmínečném propuštění y výkonu trestu?"
s evidenčním číslem 82b117dc-8c08-412b-8869-995ed0a81076 a s běžným číslem
54819/2020 bylo doručeno dne 20.10.2020 09:36:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            s Vaším dotazem ze dne 20. 10. 2020 na konání soudního jednání
je třeba obrátit se přímo na příslušný soud. Ministerstvo spravedlnosti
požadovanými informacemi nedisponuje.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste J.Tesař prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.