Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tom P prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Brýle v řidičském průkaze

Čekáme, až si Tom P přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych Vám položil dotaz z hlediska požadavků legislativy na používání dioptrických brýlí během řízení. Před několik lety jsem vyhodnotil, že se mi zhoršilo vidění na dálku a nechal si v optice vyhotovit brýle s menšími dioptriemi, které nyní používám jen na řízení. Optický lékař o tom neví, a nemůže tedy objektivně posoudit, zda musím brýle během řízení skutečně používat. Z tohoto důvodu také nemám tuto skutečnost zapsánu v řidičském průkaze. Bylo to rozhodnutí pouze z mé vlastní odpovědnosti. Můj dotaz tedy je, zda se něčeho dopouštím, pokud tyto brýle nemám zapsané v řidičském průkaze? Pokud za takový stav hrozí nějaká sankce, tak by paradoxně bylo lepší brýle nepoužívat, což by ale bylo určitě proti bezpečnosti. Fotografie v řidičském průkaze mám bez brýlí. V případě potřeby zápisu brýlí do řidičského průkazu je nutné potvrzení optického lékaře nebo jsou schopny takové potvrzení vydat i optiky?

S přátelským pozdravem,
Tomáš Pulkrábek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.10.2018 13:15:47
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Brýle v řidičském průkaze

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 26.10.2018 13:15:47
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Brýle v řidičském průkaze

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

e-mail:     [1][FOI #7544 e-mail] ??

 

 

Naše č. j. 354/2018-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 26. 10. 2018 - Odpověď

 

Vážený pane,

Ministerstvu dopravy byla dne 26. 10. 2018 prostřednictvím e – mailu
doručena Vaše žádost  o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
která byla zaregistrovaná podatelnou ministerstva pod č. p.
49978/2018-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o následující informace – cit.:
 

„Rád bych Vám položil dotaz z hlediska požadavků legislativy na používání
dioptrických brýlí během řízení. Před několik lety jsem vyhodnotil, že se
mi zhoršilo vidění na dálku a nechal si v optice vyhotovit brýle s menšími
dioptriemi, které nyní používám jen na řízení. Optický lékař o tom neví, a
nemůže tedy objektivně posoudit, zda musím brýle během řízení skutečně
používat. Z tohoto důvodu také nemám tuto skutečnost zapsánu v řidičském
průkaze. Bylo to rozhodnutí pouze z mé vlastní odpovědnosti. Můj dotaz
tedy je, zda se něčeho dopouštím, pokud tyto brýle nemám zapsané v
řidičském průkaze? Pokud za takový stav hrozí nějaká sankce, tak by
paradoxně bylo lepší brýle nepoužívat, což by ale bylo určitě proti
bezpečnosti. Fotografie v řidičském průkaze mám bez brýlí. V případě
potřeby zápisu brýlí do řidičského průkazu je nutné potvrzení optického
lékaře nebo jsou schopny takové potvrzení vydat i optiky?“

Na základě podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů  Vám zasíláme
následující vyjádření.

Pokud jsou při řízení motorového vozidla užity brýle, přestože nejsou
zapsány v řidičském průkazu, nedochází  tím, dle názoru Ministerstva
dopravy, k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, která jsou
stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Nicméně pro posouzení zdravotního stavu či oční vady Vám doporučujeme
obrátit se na svého praktického lékaře, který je dle zákona č. 361/2000
Sb., posuzujícím lékařem, který je dle uvedeného zákona oprávněn posoudit
zdravotní způsobilost  k řízení motorových vozidel a vydat posudek o
zdravotní způsobilosti k řízení  motorových vozidel, a s danou situací ho
seznámit.

Pokud by byl učiněn závěr, že jste zdravotně způsobilý k řízení motorových
vozidel s podmínkou,  tak s ohledem na výše uvedené bude řidičské
oprávnění ze strany příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podmíněno na základě posudku o zdravotní způsobilosti  k řízení
motorových vozidel, vydaného posuzujícím (praktickým) lékařem, nikoliv
specialistou (např. očním lékařem či optikou).

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [11]CzT_webanner_100let_Vlajka_640x80_CZ_(0669)
 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7544 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tom P prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.