Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marika Kynčlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Brýle pro vidění za šera - řidičský průkaz

Marika Kynčlová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Marika Kynčlová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marika Kynčlová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o objasnění následujícího:
Před několika lety jsem podstoupila operaci očí, při níž mi byly dioptrie zcela odstraněny. Nyní jsem měnila řidičský průkaz a chtěla jsem nutnost brýlí při řízení z průkazu odstranit. Lékařský posudek potvrdil, že brýle na řízení nepotřebuji. Já sama ale pociťuji zhoršené vidění za šera a v noci, proto jsem si nechala od očního lékaře předepsat brýle na řízení za šera a v noci. Brýlové čočky mají mírnou dioptrickou korekci a povrchovou úpravu pro řidiče.

Můj dotaz zní: Jak moje brýle na vidění za šera obstojí při kontrole policie pokud v řidičském průkazu nemám kód pro nutnost nošení brýlí a brýle mít za šera budu? Existuje možnost zapsání do ŘP brýlí pouze za šera nebo noc?

S přátelským pozdravem,

Marika Kynčlová

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.10.2018 11:59:47
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Brýle pro vidění za šera - řidičský průkaz

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 26.10.2018 11:59:47
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Brýle pro vidění za šera - řidičský průkaz

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

e-mail:     [1][FOI #7543 e-mail] ??

 

 

Naše č. j. 353/2018-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 26. 10. 2018 - Odpověď

 

Vážená paní,

Ministerstvu dopravy byla dne 26. 10. 2018 prostřednictvím e – mailu
doručena Vaše žádost  o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
která byla zaregistrovaná podatelnou ministerstva pod č. p.
49935/2018-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o následující informace –
cit.:  

„Před několika lety jsem podstoupila operaci očí, při níž mi byly dioptrie
zcela odstraněny. Nyní jsem měnila řidičský průkaz a chtěla jsem nutnost
brýlí při řízení  z průkazu odstranit. Lékařský posudek potvrdil, že brýle
na řízení nepotřebuji. Já sama ale pociťuji zhoršené vidění za šera a v
noci, proto jsem si nechala od očního lékaře předepsat brýle na řízení za
šera a v noci. Brýlové čočky mají mírnou dioptrickou korekci a povrchovou
úpravu pro řidiče.

Můj dotaz zní: Jak moje brýle na vidění za šera obstojí při kontrole
policie pokud v řidičském průkazu nemám kód pro nutnost nošení brýlí a
brýle mít za šera budu? Existuje možnost zapsání do ŘP brýlí pouze za šera
nebo noc?“

Na základě podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů  Vám zasíláme
následující vyjádření.

Pro podmínění řidičského oprávnění do řidičského průkazu je užíváno
harmonizovaných kódů stanovených vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských
průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. K podmínění
řidičského oprávnění dochází v případě, kdy posuzující lékař (praktický
lékař) vydá posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
v němž uvede příslušnou podmínku.

 

I přestože pociťujete zhoršené vidění za šera a zajistila jste si proto
pro řízení motorového vozidla brýle pro řízení za šera a v noci, ještě se
nemusí jednat o takovou vadu, kterou by bylo nutné řešit přímo podmíněním
řidičského oprávnění. Nutno podotknout, že rozhodnutí, zda se jedná o
takovou vadu, pro kterou je nutné řidičské oprávnění podmínit, je na
rozhodnutí posuzujícího (praktického) lékaře, který je dle zákona tím, kdo
vydává posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, na
základě něhož se řidičské oprávnění podmiňuje. 

 

Ministerstvo dopravy je toho názoru, že v případě užití brýlí při řízení
motorového vozidla, i přestože nejsou zapsány v řidičském průkazu,
nedochází k žádnému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích
stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto spojit se s Vaším praktickým
lékařem a seznámit ho s danou situací.

 

Pokud by došlo k podmínění řidičského oprávnění, z důvodu nutnosti užít
při řízení motorového vozidla  za šera brýle, byl by s největší
pravděpodobností v tomto případě užit harmonizovaný kód 01.07 „Specifické
optické pomůcky“,  s možným slovním doplněním do kolonky 13,  tj.,  že
brýle  jsou užity pouze za šera, jelikož samostatně harmonizovaný kód pro
užití brýlí při řízení motorového vozidla za šera neexistuje.

 

Závěrem sdělujeme, jak již bylo výše uvedeno, že k podmínění řidičského
oprávnění dochází, ale pouze na základě posudku o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel, který je vydán posuzujícím (praktickým)
lékařem.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [11]CzT_webanner_100let_Vlajka_640x80_CZ_(0669)
 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7543 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marika Kynčlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.