Bratislavská - cykloznačení

Dotaz byl částečně úspěšný.

Eva Nováková

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych věděla, kdy bude vyznačen cyklopruh/instalována značka,
která povolí obousměrný provoz v ul. Bratislavská. Toto opatření
bylo schváleno již v minulém roce, proto prosím o přesný termín instalace(alespoň měsíc).

S přátelským pozdravem,

Eva Nováková

Statutární město Brno

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Bratislavská - cykloznačení" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Magistrát města Brna, E. podatelna.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Statutární město Brno

2 přílohy

  • Attachment

    prot 3166a5cc 396e 90c4 3166 a8d8356c90e0.pdf

    124K Download View as HTML

  • Attachment

    foi request 485 cb4139e9 infoprovsechny.cz 8b3bb5d8cbb27abf42ed0ee30d099445.zip

    2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Bratislavská - cykloznačení', které jste 16.07.2013 v 12:20:40 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a5cc-396e-90c4-3166-a8d8356c90e0.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Vladimir Bielko, Statutární město Brno

1 příloha

Vážený žadateli,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2013, která je vedena u Odboru
dopravy Magistrátu města Brna pod č. j. MMB/02568525/2013, Vám v souladu s
ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme požadované
informace :

 

Odboru dopravy MMB není známo, že by v roce 2012 byla opatření pro
obousměrný provoz cyklistů na ulici Bratislavské odsouhlasena, jak
tvrdíte. Akce Bratislavská ve formě protisměrného ochranného cyklopruhu
byla odsouhlasena jako součást Generelu cyklistické dopravy již v roce
2010.

 

V roce 2012 byla tato akce pouze zařazena do seznamu akcí, které budou v
roce 2013 projekčně zahájeny.

Vyznačení vyhrazeného cyklopruhu pro obousměrný provoz cyklistů na ulici
Bratislavské musí být z technických důvodů řešeno ve dvou úsecích:

•          úsek od Koliště po ul.Ponávka

•          úsek od Ponávky pro Cejl

Delší úsek (od Ponávky po Cejl) má rozpracovanou dokumentaci a
předpokládáme projednání s Policií ČR pravděpodobně do konce roku 2013.
Pokud nenastanou komplikace, je možné očekávat stanovení i vlastní
realizaci kompletního dopravního značení protisměrného ochranného pruhu
pro cyklisty v tomto úseku do poloviny roku 2014.

 

Kratší úsek ulice Bratislavské od Koliště po Ponávku v tuto chvíli
rozpracovanou projektovou dokumentaci nemá. Bude zde potřeba vybudovat
nový protisměrný cyklopruh v šířce 150 cm a to nejspíš na úkor chodníků a
oboustranně posunout silniční obrubníky dovnitř chodníku. Takovéto
stavební úpravy vyžadují všechny náležitosti, aby bylo možné vydat
stavební povolení pro úpravu komunikace. Podle našich zkušeností
projektová příprava a vyřízení všech nezbytných náležitostí trvá v
podobném území s vyšším počtem inženýrských sítí minimálně 18 měsíců.

 

O přesnějším termínu případného zobousměrnění celé ulice Bratislavské pro
cyklisty z výše uvedených důvodů není možné v součastné době podat
 informace.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Vladimír Bielko
vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Brna
Kounicova 67a, 601 67  Brno
 
telefon: 542174200
e-mail: [1][email address]
web: [2]www.brno.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.brno.cz/