Bořislavka Centrum - Přínosy pro místní komunitu

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Uveďte prosím seznam všech položek, které realitní developer (KKCG Real Estate Group, a.s.) odsouhlasil k vybudování výměnou za stavební povolení. Uveďte, zda tyto položky již byly skutečně postaveny, a pokud ne, kdy se očekává, že budou postaveny. Uveďte také náklady, které společnost KKCG zaplatila v každém případě za dodání těchto položek.

Očekával bych, že seznam bude obsahovat (ale nebude omezen na) následující:

Prostor uvnitř budovy, který je vyhrazen pro komunitní použití, na rozdíl od „nakupování“, např. knihovna, kino, komunitní centrum atd

výstavba nových silnic nebo oprava stávajících komunikací pro veřejné použití (tj. kromě přístupových cest do samotného centra)

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Bořislavka Centrum - Přínosy pro místní komunitu? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Bořislavka Centrum - Přínosy pro místní komunitu? bylo doručeno 05.08.2021 10:50:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 353154/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"