Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ester Zahálková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Ester Zahálková

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěla bych se dotázat, co je bráno za zneužití nouzového čísla.
Kontaktovala jsem policii v souvislosti s podezřením na schizofrenie nebo požití návykové látky u muže který mluvil do prázdna(lépe řečeno sprostě nadával a hádal se s někým kdo nebyl přítomen) a byl v těsném kontaktu se řekou. Poté slovně sproste napadal i ostatní. Vzhledem k přítomnosti dětí a jeho rizikového chování jsem kontaktovala městskou policii. Bylo mi oznámeno že mám kontaktovat státní policii že problém pod ně nespadá. Po příjezdu policie jsem hlídce muže popsala a oni se vydali pátrat. Bez jakýchkoliv problémů z jejich strany.
Nadlouho pote mi přišla od operátora zpráva že kvůli možnému opětovnému zneužití městské policie mám zablokovany mobil na dvě hodiny bez možnosti jakýchkoli hovorů. Jednalo se o pozdní hodiny a znemožnění volání vážně ohrozilo mou bezpečnost vzhledem k tomu že jsem dojíždějící mladá žena.

Prosím o vysvětlení

S přátelským pozdravem,
Z.

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Název (předmět) datové Žádost o informace podle dotaz - Blokování telefonu
zprávy:
Přidělené evidenční PID-EM-2022/390154
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 10.10.2022 07:57:22
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #9407 e-mail] ??

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Blokování telefonu, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny
[1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po kontrole všech náležitostí přijata
elektronickou podatelnou a splňuje podmínky pro další zpracování stanovené
vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Tato
zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem byla Vaše datová zpráva
vyřízena. Informuje pouze o tom, že zpráva byla elektronickou podatelnou
přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

Co můžete udělat pro rychlé zpracování datové zprávy:

• vyznačte útvar, kterému zprávu adresujete - a neznáte-li jej – uveďte
alespoň místo kde k události došlo; znáte-li číslo jednací, postačí
uvést je; při vyznačení místa je nezbytné dbát na jednoznačnost (např.
Třebíč je jen jedna, Lhot několik – zde je vhodné uvést i kraj nebo
PSČ),

• podání podle správního nebo trestního řádu musí (zjednodušeně řečeno)
obsahovat čeho se týká, co se požaduje, identifikaci odesilatele a
jeho podpis,

• žádáte-li o konkrétní radu nebo stanovisko, identifikujte se alespoň
v rozsahu jména, příjmení a trvalého pobytu (v opačném případě nelze
očekávat radu jinou než obecnou)

• PČR se zabývá i nepodepsanými podáními, je však třeba, aby z takového
podání bylo zřejmé na co je upozorňováno – a kde se tak děje (viz
první alinea); přeposlat e-mail bez komentáře k úspěšnému prošetření
zpravidla nepostačí.

Děkujeme, že přispíváte k rychlému a správnému zpracování Vašich datových
zpráv.

Confirmation message    
E-Registry of the Police of the Czech republic (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Electronic submission Žádost o informace podle dotaz - Blokování telefonu
name (subject):
E-Registry evidence PID-EM-2022/390154
number:
Date and time: 10.10.2022 07:57:22
Received from: [FOI #9407 e-mail] ??

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The message you have sent to the e-Registry address
“[2]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]“, entitled as Žádost o informace podle dotaz
- Blokování telefonu, has been successfully accepted, as it met the
requirements for further processing according to the conditions given by
the Rule of government no. 259/2012 Coll.; details on use of the Document
Management System.

 

This reply, however, does not provide you with the information associated
with the means of further processing but merely confirms that our
recipient system has received your message.

 

Please note this is an automatically generated message, do not reply.

 

NOTICE: This is not an emergency communication channel. In case of
emergency, please visit the Nearest Police Station or call 158 or 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]

lucie.zarska@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den, odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 9. 10. 2022, byla odeslána na
adresu žadatelky uvedenou v této žádosti.  

 

S pozdravem

 

pplk. JUDr. Lucie Žárská

Policejní prezidium ČR

www.policie.cz

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ester Zahálková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.