Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vera Deleja-Hotko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Blocked IP addresses and domains due to attempted cyber attacks and Russian propaganda

Vera Deleja-Hotko vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Vera Deleja-Hotko přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vera Deleja-Hotko

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

In English:
1. How many web domains (URLs) and IP addresses are part of a block list due to the Council Decision 2022/351/CFSP from 2nd of March 2022?
2. A list of all of the web domains (URLs) and IP addresses that are part of a block list due to the Council Decision 2022/351/CFSP from 2nd of March 2022. If there is a public, maintained list of these resources, please provide me with a link to it as well.
3. Has your institution sought any action against these IP addresses and web domains?
4. Which institutions are responsible for implementing the activities against these IP addresses and web domains?
5. Which institutions are responsible for overseeing the implementation of these activities?
6. Which mechanisms are used to implement these block lists (for example DNS blocks, IP blocks)? Which institutions are implementing which mechanisms?
If possible, please provide the answers to the above questions in a format such as a Word document, an Excel, CSV or TXT file, or as an editable PDF file.

V angličtině:
1. Kolik webových domén (URL) a IP adres je součástí seznamu blokovaných domén podle rozhodnutí Rady 2022/351/SZBP ze dne 2. března 2022?
2. Seznam všech webových domén (URL) a IP adres, které jsou součástí seznamu blokovaných domén v důsledku rozhodnutí Rady 2022/351/SZBP ze dne 2. března 2022. Pokud existuje veřejný, udržovaný seznam těchto zdrojů, poskytněte mi prosím také odkaz na něj.
3. Usilovala vaše instituce o nějaká opatření proti těmto IP adresám a webovým doménám?
4. Které instituce jsou odpovědné za provádění opatření proti těmto IP adresám a webovým doménám?
5. Které instituce jsou odpovědné za dohled nad prováděním těchto činností?
6. Jaké mechanismy se používají k provádění těchto seznamů blokování (například blokace DNS, blokace IP)? Které instituce provádějí které mechanismy?
Je-li to možné, poskytněte odpovědi na výše uvedené otázky ve formátu, jako je dokument Word, soubor Excel, CSV nebo TXT, nebo jako upravitelný soubor PDF.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

S přátelským pozdravem,

Vera Deleja-Hotko

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX06PGJAD
Spis. značka: MV-172230-2/OBP-2022
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999

--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem AVG zkontrolován na viry.
www.avg.com

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vera Deleja-Hotko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.