Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Vácha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Biologický průzkum odpočívka Strkov

Jakub Vácha vznesl tento dotaz dotaz na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jakub Vácha přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych požádat o výstupe ze zakázky č. 16885607, D3 odpočívky Strkov a Neplachov - biologické průzkumy a hodnocení. Dále bych se rád zeptal, zda záměr Odpočívka Strkov podléhá hodnocení EIA a pokud ano, tak jestli už o něj bylo požádáno. Výstupy od zhotovitele průuzkumu mi prosím zašlete na email [email address].
Díky

S přátelským pozdravem,

Jakub Vácha

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2 přílohy

Your message to Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail] couldn't be delivered.
informace wasn't found at rsd.cz.
foi+request-9336-096. . . Office 365 informace
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
• Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
• Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address is correct.
• The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
• Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.1 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
More Info for Email Admins
Status code 554 5.4.14

Typically this error occurs because the recipient email address is
incorrect or doesn't exist at the destination domain. This can usually be
fixed by the sender. However, sometimes the issue needs to be fixed by the
recipient or the recipient's email admin. If the steps in the How to Fix
It section above don't fix the problem, and you're the email admin for the
recipient, try one or more of the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient
address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are
using directory synchronization make sure the recipient's email address is
synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving
as expected. A forwarding rule can be configured by an admin via mail flow
rules or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the
Inbox Rules feature.

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail
flow settings or MX records can cause this error. Check your Office 365
mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors
are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure
the MX records for your domain are configured correctly.

Mail loop detected - This error also indicates that the receiving
organization's email settings are misconfigured, creating a mail loop when
a message is sent to an address that isn't found in their directory. This
usually won't disrupt mail flow for recipients that actually exist, but
the recipient's email admin should fix the misconfiguration to reduce the
chance of any other mail flow issues. A common cause for this loop is that
the recipient's domain is configured as "Internal Relay" when it should be
"Authoritative." Another common cause for the loop is that both the sender
and recipient are part of the same organization, but the sender's mailbox
is hosted by Office 365, while the recipient's mailbox is hosted
on-premises, and an outbound connector from Office 365 to the on-premises
email servers is missing or misconfigured. To fix this, the recipient's
email admin should create a correctly configured outbound connector in
Office 365 to route the message to the on-premises mailbox.

For more information and tips to fix this problem, see [3]Fix email
delivery issues for error code 5.4.14 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 6/10/2022 8:36:32 PM
Sender Address: [FOI #9336 e-mail] ??
Recipient Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail]
Address:
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Biologický průzkum
odpočívka Strkov
Error Details
Reported 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34
error: [DB3EUR04FT008.eop-eur04.prod.protection.outlook.com]
DSN generated AM9P191MB1366.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM
by:

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
6/10/2022 local (Exim 4.94.2) (envelope-from
1 8:36:32 foicz mstr001hexa.srv.mysociety.org <[FOI #9336 e-mail] ??>) *
PM
6/10/2022 esmtps
2 8:36:33 mstr001hexa.srv.mysociety.org starling.ukcod.org.uk (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256) 1 sec
PM (Exim 4.89) (envelope-from
<[FOI #9336 e-mail] ??>)
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 8:36:33 starling.ukcod.org.uk DB3EUR04FT044.mail.protection.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 8:36:33 DB3EUR04FT044.eop-eur04.prod.protection.outlook.com DB9PR05CA0014.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
5 8:36:33 DB9PR05CA0014.eurprd05.prod.outlook.com PAXP191MB1759.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
6 8:36:35 EUR02-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com DB3EUR04FT051.mail.protection.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) 2 sec
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
7 8:36:36 DB3EUR04FT051.eop-eur04.prod.protection.outlook.com DB6PR0301CA0073.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) 1 sec
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
8 8:36:36 DB6PR0301CA0073.eurprd03.prod.outlook.com AM0P191MB0594.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
9 8:36:37 EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com HE1EUR04FT009.mail.protection.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) 1 sec
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
10 8:36:37 HE1EUR04FT009.eop-eur04.prod.protection.outlook.com OL1P279CA0019.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
6/10/2022 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
11 8:36:37 OL1P279CA0019.NORP279.PROD.OUTLOOK.COM AM9P191MB1366.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM

Original Message Headers

Received: from OL1P279CA0019.NORP279.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:e10:13::6) by
AM9P191MB1366.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:20b:1f7::9) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.5332.13; Fri, 10 Jun 2022 20:36:37 +0000
Received: from HE1EUR04FT009.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:e10:13:cafe::b7) by OL1P279CA0019.outlook.office365.com
(2603:10a6:e10:13::6) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5332.11 via Frontend
Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:37 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 104.47.13.58)
smtp.mailfrom=infoprovsechny.cz; dkim=none (message not signed)
header.d=none;dmarc=none action=none
header.from=infoprovsechny.cz;compauth=fail reason=001
Received-SPF: None (protection.outlook.com: infoprovsechny.cz does not
designate permitted sender hosts)
Received: from EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.13.58) by
HE1EUR04FT009.mail.protection.outlook.com (10.152.27.23) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.5332.12 via Frontend Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:37 +0000
Received: from DB6PR0301CA0073.eurprd03.prod.outlook.com (2603:10a6:6:30::20)
by AM0P191MB0594.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:20b:145::15) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5332.12; Fri, 10 Jun
2022 20:36:36 +0000
Received: from DB3EUR04FT051.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:6:30:cafe::9) by DB6PR0301CA0073.outlook.office365.com
(2603:10a6:6:30::20) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5332.14 via Frontend
Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:36 +0000
Authentication-Results-Original: spf=none (sender IP is 104.47.6.59)
smtp.mailfrom=infoprovsechny.cz; dkim=none (message not signed)
header.d=none;dmarc=none action=none
header.from=infoprovsechny.cz;compauth=fail reason=001
Received-SPF: None (protection.outlook.com: infoprovsechny.cz does not
designate permitted sender hosts)
Received: from EUR02-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.6.59) by
DB3EUR04FT051.mail.protection.outlook.com (10.152.24.159) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.5332.12 via Frontend Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:35 +0000
Received: from DB9PR05CA0014.eurprd05.prod.outlook.com (2603:10a6:10:1da::19)
by PAXP191MB1759.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:102:1c4::22) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5332.12; Fri, 10 Jun
2022 20:36:33 +0000
Received: from DB3EUR04FT044.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:10:1da:cafe::1d) by DB9PR05CA0014.outlook.office365.com
(2603:10a6:10:1da::19) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5332.15 via Frontend
Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:33 +0000
Authentication-Results-Original: spf=none (sender IP is 46.43.39.112)
smtp.mailfrom=infoprovsechny.cz; dkim=none (message not signed)
header.d=none;dmarc=none action=none
header.from=infoprovsechny.cz;compauth=pass reason=105
Received-SPF: None (protection.outlook.com: infoprovsechny.cz does not
designate permitted sender hosts)
Received: from starling.ukcod.org.uk (46.43.39.112) by
DB3EUR04FT044.mail.protection.outlook.com (10.152.25.34) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.5332.12 via Frontend Transport; Fri, 10 Jun 2022 20:36:33 +0000
Received: from mstr001hexa.srv.mysociety.org ([2a00:1098:82:dd::c:1]:42588)
by starling.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #9336 e-mail] ??>)
id 1nzlMv-0005Wu-71
for Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail]; Fri, 10 Jun 2022 21:36:33 +0100
Received: from foicz by mstr001hexa.srv.mysociety.org with local (Exim 4.94.2)
(envelope-from <[FOI #9336 e-mail] ??>)
id 1nzlMu-00ETS2-NL
for Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail]; Fri, 10 Jun 2022 20:36:32 +0000
Date: Fri, 10 Jun 2022 20:36:32 +0000
From: =?UTF-8?B?SmFrdWIgVsOhY2hh?= <[FOI #9336 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgUmVkaXRlbHN0?= =?UTF-8?B?dmkgc2lsbmljIGEgZGFsbmljIFJEUw==?= <Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-?=
=?UTF-8?Q?_Biologick=C3=BD_pr=C5=AFzkum_odpo=C4=8D=C3=ADvka_Strkov?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #9336 e-mail] ??
X-EOPAttributedMessage: 2
X-EOPTenantAttributedMessage: 3e9ab6bd-af74-4fcf-86fe-fbcf7d7dac45:2
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: ce322a3f-e3a9-42a4-54a1-08da4b20ea99
X-MS-TrafficTypeDiagnostic:
PAXP191MB1759:EE_|DB3EUR04FT051:EE_|AM0P191MB0594:EE_|HE1EUR04FT009:EE_|AM9P191MB1366:EE_
X-LD-Processed: 3e9ab6bd-af74-4fcf-86fe-fbcf7d7dac45,ExtAddr,ExtAddr,ExtAddr
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?MUdsd2RteXorN2ZoQUNGUmljSGNCTm5kOWpkdk1QbnQ3V2tFRVNpdm1aYm9X?=
=?utf-8?B?T2ZCdmRtbXJwbk5qd201NzhmZk02dmtwSlpiVWlGQ3hxV1hFL3JQZEZNMi80?=
=?utf-8?B?eEo2WE8xOElhMUZOT3BmZG41dDJmMnl1RFV3WW16MkZXL1lVYmptZUtZc0tL?=
=?utf-8?B?Q0V2aW84aFc1R1VpaXRkQlJXdGEwSFp3QmZJNUsrMW5MVFJ4UDY3YzA3MjMz?=
=?utf-8?B?RUduZUd3cEdBT3BIKzk0d1lSVitoTUYrelVweG1NR2MySGJMd2E5eld2SlRa?=
=?utf-8?B?SlhIUjNDNDlkVlI2SjA4QllST3NiUHhBRnJPT2xoTWpZOEdFZUl0c1I2UTgw?=
=?utf-8?B?dGlNL1lHYVo1c2pXQ2Z6L25Pb3VNRDZBenJFbGdYeU9JM1dmYjc2L21OTGMx?=
=?utf-8?B?Zk5DQTY1Y0gxOEhKdUVueDdLdC8rZ1pheHRCSDZ3N0RpYy96d0E5b0tWblZD?=
=?utf-8?B?Y1dEZmtzaFhQdW80QWZMU0g2bVFJQUgxekNjWXN3RXU2TW45ZW91TXpHQnRI?=
=?utf-8?B?RUh2WU9MMFBXMHJQZ21OdlZNekh4TTNLN1I1L0Y1bHZzK3g2M1BlcXhHdG05?=
=?utf-8?B?VHNlbmY2QkdaYzZXQ1lXd1VhOXowZDdRN1djbVJHQ0hpTEV5ZmM5SS9ZVjcy?=
=?utf-8?B?TjhFS3VTVWpmeUNHVExsVmpMYno4aTFLZ2lOcE9SaStuSndsbnIrZmxTMk9V?=
=?utf-8?B?WGlaU09RUlhxeEs2OVgvdzEvRnlVNFFZWTBRMUNGOXdBMGlPdTFzWERJU2V0?=
=?utf-8?B?RmE2Y2FCREtjcFNXNzR2dWprMDdWTnVGQ0U2NnBLTWUvNXBGekxBcXZydGFo?=
=?utf-8?B?WHlSMjQ2VjdMT0Z0ckgwN2d4bE9VSWxYaU05KzV3TWxVTnhQd2QzM1hRTmRp?=
=?utf-8?B?OVBBQ1ZqSVVjNkZ4Qk5xcWwxT0U0bEswaUpxY1pIRHQ2UTNlL1QyMi9OWEJl?=
=?utf-8?B?V3BtNlNSNnplblFubElYYTJlb2l4RzVrRHREYmpTZExsNFhYTGxDckE0OXZl?=
=?utf-8?B?bmNORUU0THRtU2djbFdjQTVOcWdMZ202UkRjc1V1SUQreEgzNktQVjNLTEJZ?=
=?utf-8?B?a2lJVjR3YWNRSFQ3L2E4UXdYUy9rcWVYZElraXNxMjdLZlJiWnk1bWUrV0Fj?=
=?utf-8?B?SUJKZHFsY2ZaOW85azlqeHpiWXFGcEkyMElsaDhIUW5BK0c3MUJXVHo5K3B2?=
=?utf-8?B?RStZRE5vNEtack1HSFByU2xmczRSaTIxMkZRRXlUanlMMDRHSzhFbDV1K0xZ?=
=?utf-8?B?MFdFd3ZYMlliZy8yK1dGWEtZcFc0SVZYcTkyYjRtbjgxcW9zdldXU0RjUm9h?=
=?utf-8?B?dkZ3TEdRMFlvWWE1TDVpck42MnR3QTIySVhUVzZQL3lrZWVnSjRhSHZZZWIr?=
=?utf-8?B?TVV0dWl1SjRERG1ZeE15c2RzNU80ajE2NnAwVGdzYXZwYUtsZUs5aW15K0Vq?=
=?utf-8?B?VGc5QUdaZWl0VWlqbXVtLzFBVjRkcUFwSnpqZElDTzgvWnhSMmI4cGVPcVlG?=
=?utf-8?B?bWF5aEdic0hZVkFaZEt5Z0J2WTN5RWlvUkwxcGFoYkVIMlFzRVhCRFBXQUFn?=
=?utf-8?B?dldOalV1Q3MwaHhDY09ZWlBVbzFBT2dKQmNtR24vak1PWkpwVHdVNFIzVFJ6?=
=?utf-8?B?V29uNTRQYXFEUVlJVDBGYVdreTI1ZkdHZC9yRVhodmNtRlJ6M2pLeFlYSzFi?=
=?utf-8?B?NFMveDJsdTVhZlVCd0g1VkEyU29kTm83UDRHRlBHYmpzQWN4M1hmTmxsTEJu?=
=?utf-8?B?RlExMGZEMVZaa1NlOGloa3lrY2x5dnUwckZGY3M4Y3dBb25HNDhiMUVTak5w?=
=?utf-8?B?b3BwV0krVitqUStieTVxcEI5Ti9jQ1ZmT2tabHdOenRiS00yWm9ZcVpOcjFK?=
=?utf-8?B?Z1RiU3hzdnpxLzRGSmRjbG5FVk13ekpTZS91STJoOHRzcW05VllwK1R5SE1Z?=
=?utf-8?B?Rm9WMjc2Ujk4MndOSW15bFM4d3dEWmpGVXNtbkp5a1A2T2NYelNyKzNKeXpz?=
=?utf-8?B?YWRraVYwQkNnaWpmYU9Ja0t1OUV2dDBMNHlWSVMwZ01qa2g3K083Q2lXcEhO?=
=?utf-8?B?ZWtJRGZ0ME9XNDh0a1lES2h4clZ0alFLdkVwbFdhL2xWYThYSGQ3ZUVmNmxv?=
=?utf-8?B?VVZNbGN2VG9uVE12WDMwMzIvbTZhS1h5Wjdzb0lFWVdZK3J2em1CUHhzOC9a?=
=?utf-8?B?U1ZyUndrand2dTNlU1lFSDZ5OVRQTTBEcUthcjZoRkNTZjYrdkpPM1FMZUxK?=
=?utf-8?B?cEQzb2h1UTFMRkdoNVdCQmdxSlBNSDFmdVdnNVZsbW5aek9oY2wxVXUya1Ix?=
=?utf-8?B?aEVnMVpCa3FlRVNvNjE2T3VHVVRZYlc0bi9RdUtxaXJIekEyOHZnMFpHTGhW?=
=?utf-8?Q?K2PemfXyKoGDPCSRCOOFhxr8sEsPdq4pfXgit?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:46.43.39.112;CTRY:GB;LANG:cs;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:starling.ukcod.org.uk;PTR:starling.ukcod.org.uk;CAT:NONE;SFS:(13230016)(4636009)(15974865002)(85202003)(7636003)(1096003)(5660300002)(6916009)(966005)(58800400005)(9786002)(9746002)(7596003)(356005)(86362001)(85182001)(66574015)(336012)(36756003)(224303003)(83380400001)(2616005)(26005)(22186003);DIR:INB;
X-ExternalRecipientOutboundConnectors: 3e9ab6bd-af74-4fcf-86fe-fbcf7d7dac45
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PAXP191MB1759
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: DB3EUR04FT051.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersPromoted: DB3EUR04FT051.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs: 9f2ea544-fc1f-4b67-5ea9-08da4b20e85c
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original: =?utf-8?B?RHVGbHpMUjRYdURNb0h4blhEaDRZeDdWdTFTWC9wNXlwbzJKMVB0eUR0UWFk?=
=?utf-8?B?eCtocWZpek5wOUowTkxGeUc4YnVoM2hMNmF4cGJMVWZhRzJnM09IVzBqaVdO?=
=?utf-8?B?Y0ZPeUxsblpwb25yUjd6RCtZRGNzcjNIMWZDc0pqdDc4aDlRYkg5bUlpKzZ3?=
=?utf-8?B?UDExNDNWaDJWUlFWckhHUU85MnhobFF4VUJXNkNFbFR0QzZCbUdpbzJseVlT?=
=?utf-8?B?SmxkUzg1cHhSeEd1OTQwVVllV1RUd05MeXIrcDFCZ3ovQXpLTHgzdmlBUmpW?=
=?utf-8?B?WWJTUER1dy9BaGdmNjNZNVduc0JyY04yaFFQUXNhNHFNQ2ZSV0pMckJiUjMr?=
=?utf-8?B?cFNRNXlZTjc2N29OaWFzMXArc2VocUt6SXZSM3pFWHRKOEJYSTRjNjhwem1X?=
=?utf-8?B?VldReDRBN0UzbHc0OG9wamFwT1g2eERsd3JFRUhZQWFKOEEydUpqYUs0Vm1Y?=
=?utf-8?B?MWR1K0p4enJFdDYwWU1uazNmNE1OV1h6WktrSXhWaGlTdzl6Y0doTHdFZjdh?=
=?utf-8?B?bWFiQzdVRlNkU2Uzb21jc2NOTXg4azlJUHJJZHFqUXFHYkUrd1FkakRIL2Js?=
=?utf-8?B?Ukt6eDlaeVgvcEVCSi9XYS95N291dXF6Z2JhaWRYMVlBRUN4VjNIS1dGcXRs?=
=?utf-8?B?a2N1UUhINncyZFh3d3A5eUxSTVN1b0t2b0Q0dWN3UTk3Y21IVzByMHIxMWZ4?=
=?utf-8?B?VnNhT2V6blJiaVVmUW5RK3pyN1FGc3EraTN2dTA0R2RwRzVtMkp4TDc5TUcw?=
=?utf-8?B?VjdXS0h2QkszTHVmTWtMeENFUXFQZ3prUzc3bUcyREc3d00rQXJodzJPUlV4?=
=?utf-8?B?WnZXdnBCK0lyMVN4THpBWWEwM1B6L0tVUmtiTStRZmc2Sk5ieHhMMTQ1SGVn?=
=?utf-8?B?YXRMY1hQU2RaaEtZS2VEY2pIdlZlSkVsRXFZV1V4dlBlTm9kMHpWQ2tIOG01?=
=?utf-8?B?MXdSVXoyeGVySXRvNHZHNUdCeUlrZFlLbVoxbDJNVjVpc0dFYXp3eXhiZnl2?=
=?utf-8?B?MURqQW1aaHNQamp4U1ZOMXpXZUFkOURicjBHUS9kL2ZGaXVBR2pxMmRGRk1G?=
=?utf-8?B?enUwcDNsdTR2ZHgvNnRLNy91cGwvUFZOWXE2enhTanJpMk5Td2RpeC9GU0Z3?=
=?utf-8?B?TFRSd2F3M2p6ZmxsbVpoMFBPWU5uczVBc3VGWVlCeTRjOWpLa0VWS0JsVkNw?=
=?utf-8?B?VVVQZW8za1ZuTko0TUZVOGJ5RmViTU1kRFUxcmVJc0dVMUtDV3lIcGFySGov?=
=?utf-8?B?aG5oSjVESE5SRk9XbWhKWW1vUHdCTUlvUHdkTVE2Vk1ERVlxSWpMdXRlNEY3?=
=?utf-8?B?SURYc1ZRZ1hoMmZtWGtNZUxZeVVyaTNKNG5FRkxBeEdWeVk4RGtSayt6dis5?=
=?utf-8?B?WEVvZHBRU2JzWXNVeGYrU2o3VTNEOGVOUlZBeTJXVXlySVIxSnd1MmxEVTBo?=
=?utf-8?B?dTVRTEx2bWpZVloreThyTmFwSEJZSXl4aC9GQVBOdk1kQWJad25PbllQZGVT?=
=?utf-8?B?RFdMSU51NStqbDZNRlRIanBkaUZDRVVDWW1DR0ZqUjZ5dG5VVmh6T2VHRng1?=
=?utf-8?B?Wm9SOU9BelRYSTI5ZUJtY01WQWdFYU5pcFpHWFZQRTdiWFBMUlRPd2R1QWV4?=
=?utf-8?B?bkxVR2ZiN0dUdm81UnRuUzl4SS9peEFrUG5GNHc0b1FQalpBcGN6b0cvQ00v?=
=?utf-8?B?Unp6d3pEN2hnRFhwaXNLOEJ2QTZGQjJsKzJtVDhZTFoxbG9KMU9tRXRiZmRV?=
=?utf-8?B?VWYrK0ZDTElqUTF1ZTR4RzFudWlmUEIzNjZRSElvbE5Pak5MV2pqZW1sQTZr?=
=?utf-8?B?a2pCODluaTU0cU1PWFFIT0l0WFhpK0hDNWxrdjJ1dmZ1MDhZMy95alh5SzRh?=
=?utf-8?B?K1dScXNMWi9sdUI4QWdVNzJseVZYMmRyaEFVZUNrTlpDdjVpNDN3UUJwLzYw?=
=?utf-8?B?b0VZZjhKMTRucnMxT1R4bzBkRVpNdmVzaDR3VE5nZ2hIR0RDU0tGdUxUczJn?=
=?utf-8?B?WVViZ1g5U1AyYTlaeG1GbDc5SDJMT0tMWXFMdmp1UDN2akpITWt3MitkZ0dB?=
=?utf-8?B?cmZnZmJOaEJ1VXJhUlVMZGRQeUdySFJPZngvUVUvUEhpckRZKzltZkpSaGRt?=
=?utf-8?B?TTFCL25GQ2FhSzlzU1F2dUxYc29lTXA2ckgzb0VPSE9iemNROFJydnlHTjc3?=
=?utf-8?B?NWI3OUNGT05lZll4ancyRWVXNUFtSmpRUTBnZmUvb1NRbEo2ZW1aRWU1Q3lY?=
=?utf-8?B?MVMvamJpb0hjb2NVV0E4S3p4eWRoRGJLUjhvUVhzTjYza01SblVkL1REZVU2?=
=?utf-8?B?VTRBTEJRZWZ5RzZwTXdielNKL2ZHenVsKzNoTmZqYkpvby9KbHBoLzdWdk9i?=
=?utf-8?B?Q01jZkhlWldHOG53bjB0dEdKM2d3WVR5TXdsd3BEOTl0cE5CS0lqcndXT3pq?=
=?utf-8?B?RnVuY3RQSUFWOEkvM0g2bEpzZEZYS0xEUXloWGRaRzNxalFLa3BZWERBNG1S?=
=?utf-8?B?VmkyT2h4YS9FelpMQlpNNWdWMXZtdUZKa0xOaVhYSUVSUHlWMFd3NFBIZTlV?=
=?utf-8?B?eTZ5a1U2VWlkUkFYRWV4Z0lMd2NxTnpNSGtEc254amxTTkZwTVVwV2NsZ3Vh?=
=?utf-8?B?bitLVnlBUGc5SU1NbytUd0MwblM1ZXFnK0E3eTNQUDR2ZUwvYmV2RVBqMHVv?=
=?utf-8?B?eVFYNlR0S2JoeTBKK0p3STFtMHI2Wk51N014dDJDM3pEV3FNTXlFR3dHOFNn?=
=?utf-8?B?N2xwdlJNUklUQjZCS2ZaNTRpbTUxMkdrbXkraUVTd3RlRFJSa3FqRzByNjFG?=
=?utf-8?Q?F199+XcxES69vdSX8OE0aAaQgok3V7a0efC7saC0iX?=
X-Forefront-Antispam-Report-Untrusted: CIP:104.47.6.59;CTRY:AT;LANG:cs;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:EUR02-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com;PTR:mail-ve1eur02lp2059.outbound.protection.outlook.com;CAT:NONE;SFS:(13230016)(4636009)(6916009)(336012)(83380400001)(85182001)(36756003)(2616005)(224303003)(66574015)(85202003)(9786002)(86362001)(15974865002)(9746002)(1096003)(5660300002)(26005)(58800400005)(7636003)(966005);DIR:INB;
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM0P191MB0594
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped: HE1EUR04FT009.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersPromoted: HE1EUR04FT009.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs:
e9d30741-535e-4100-df4b-08da4b20e9b1
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?us-ascii?Q?4G5IS/ZkRuGwuMG2BthYNC4aFzHjXAL17GmoyxWDQZ74uFT81VSmDGNQ7cjX?=
=?us-ascii?Q?Kxs0h/vaiFAlhqFvHbaeoymN+h405wq0qeY2Ocn5VMSJirKfWHQ3Id7lXlxK?=
=?us-ascii?Q?zknUpdTTXsiECBxMu5TRLaHZf6666pagAplhetSj3cX9570NB+FShdAV/wR4?=
=?us-ascii?Q?XjFmgrQr+tolCnCOzOAWXABNGeumVPt4Cv+bVV1r+BluH1lB3lASFLvw7SEq?=
=?us-ascii?Q?/tH7dS8IzQMHVxY+U947+2IEgD3K5tmYf1bp687jAlZ6oQoYaV1c+OtZCkBT?=
=?us-ascii?Q?KzxyCEdY5VCF6k6IMjITvnUNfgf2SPKNomfXJsrLCKIPiUCL+lWW7SYOAPZl?=
=?us-ascii?Q?oUwfHHoMohbUkjYxQvReUQqXBsJ3rcj6uSsQNU7ty6vPXFmusiEZ0q6VLspO?=
=?us-ascii?Q?wjzj0xpM1GXbPKWAcAX5MQbvIBBJqOO0v4jKwKoAMiorJ+i+z2rAisfU/X+0?=
=?us-ascii?Q?X0o9ppO9ilIpSWpBEHeFNXQ1291oe41H/ck8kXJ18YSiewBCc4/Gcb6owSrO?=
=?us-ascii?Q?gkOOj6wFTEbbo4nBe5ZVT72vy3mKmriAg77cpOtIGiRvJttoibV9ZMCpX8jR?=
=?us-ascii?Q?dSsqPq8EwG59CbA/fZlfdjlZ9BbdQxroCJLrYMKZ+bzdmEGhXhjRnQ7XVtbl?=
=?us-ascii?Q?3F4QV7rIMEL8jSVoW6sx8i+IupPl8cxI89vDsb7pwyqIXygxcHOW68OSHH31?=
=?us-ascii?Q?LmJhKA5c7ubfV100SgRsoKU/MIOzU7RYPc1jvw0P1UDjt0NR5Tfk10gTWWuz?=
=?us-ascii?Q?GzvzfWvnKKrloBmSCi6AusvzCXGPMcD7RF1Jz0VB8OUn5Gw+wdoIhDk7zIsj?=
=?us-ascii?Q?bYziYnIeLlSQRBapKy4rJDWUyWAwA3V2bTGdtHMVzqRLAzGBdc7Ptzn/tetY?=
=?us-ascii?Q?xhm80kic/MFh4Tm7fOoaBkKmMwraUborsQhKfOE3dEb9eCVWGpMworVlJHhP?=
=?us-ascii?Q?btatpbK2q5x2bT2MXKrnywxmDQnsxzEczfX/6GNue9rIxoprREbsdlpUAqUu?=
=?us-ascii?Q?3ynET0z+ruM/hAtiidfzsY0o7G6QBtTWOHG7+gtdZwp20tIkRjFuawihSdFZ?=
=?us-ascii?Q?ZsL7swBjOdt8n/QvXL6zFQYdPgCUw8eZSXzLb/7a1SG8mKoWryTRINJaLDly?=
=?us-ascii?Q?OMUtnnMCwuF5cKSNdUqGszcWg6Z5SfPLr6A4tSvMCQi24AViQjOBG1DVftQ+?=
=?us-ascii?Q?sA3CemiuAc0DuT1hWOf971sysVTl756/gItgoxBae6aq2zl7iMsbKlR8piAZ?=
=?us-ascii?Q?pCJ/Ne/TTdW+nT258GafyWCilTgNbwmR9fKj5oWPjR1Aqz7LxJk3y1vV7Kvx?=
=?us-ascii?Q?lrsv513wFOomd9uoPApLVzydnS//FgVE0M47eAtBD7ZckQrTfSZpWCe0tLzM?=
=?us-ascii?Q?bC7CE8/hVGVJTPvh6/zQBfD9kOPFn9cNGZ2OXk8LwSPgJMVu7VDNZa+B/NAv?=
=?us-ascii?Q?QQ4nBRmQd7da/H48eQVaazkPqufTeNVvUPjeJ1N+22pI5LKwc8a0EBPQehx7?=
=?us-ascii?Q?9+q9WzEBrFSR2d5f7HruqfA3zMPkefQg3KLRKr5j+AAAbC8uTWJRs3mzi6gx?=
=?us-ascii?Q?ljI0JE+LfDUxyjhtYMUC01zwH78eKP0lSH9oaGYFcykHGbBImrWfyu97ssIl?=
=?us-ascii?Q?xxHD9iZFZ/rM5C8v4b+wjCb8KImqDdIQ45bPk4CU7mIauaAUOmdiK2Xj9HjR?=
=?us-ascii?Q?16/b47XLtfZ4T7vCM1o5iT7VVi5ohKzjGSCIQUlAnCsEq+eX8rIcVFFusiyV?=
=?us-ascii?Q?qSZaV8pgLCNaOlmNLgNKa1F4RXsu/f2XKkNV8Vn7ogUAhQEqMzWW5ZolrVcJ?=
=?us-ascii?Q?MvshddF5rjJkexUPzCyLDH/CejQEPSjizpK26aAnTnX7qwwSHHSJ29H9T4SW?=
=?us-ascii?Q?RAMuY0jVB1mEl51WsT0pMtiYZa/mBo8ibQIgspWAeTqtAlLC+4GAmkBV+WNp?=
=?us-ascii?Q?ix03hVwD9boqjnT7GVh+CzPe85r1mek9p9VqLSPZIakpzpobL1ArX4vwgwuF?=
=?us-ascii?Q?r1NFeiTgYRgpmGkoTgrS3VdhPm9OmuaSwp31Cb3k4oA2+FkwYBWjmbg8AI3d?=
=?us-ascii?Q?HLHWXLQQiFObADR0eUuxVzU0max0v3eBAbIAtFBn2yDTJd7k4CcI3O1R4pBD?=
=?us-ascii?Q?5xyq6xNOanqt?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:104.47.13.58;CTRY:FI;LANG:cs;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com;PTR:mail-he1eur04lp2058.outbound.protection.outlook.com;CAT:NONE;SFS:(13230016)(4636009)(85202003)(66574015)(85182001)(26005)(224303003)(336012)(6916009)(2616005)(36756003)(86362001)(58800400005)(7636003)(83380400001)(5660300002)(9746002)(9786002)(1096003)(15974865002)(966005);DIR:INB;
X-OriginatorOrg: rsd.cz
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 10 Jun 2022 20:36:37.2362
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: ce322a3f-e3a9-42a4-54a1-08da4b20ea99
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 3e9ab6bd-af74-4fcf-86fe-fbcf7d7dac45
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
HE1EUR04FT009.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM9P191MB1366

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Vácha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.