Biologická olympiáda

Dotaz byl úspěšný.

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o zpřístupnění těchto informací o soutěži Biologická olympiáda:

1. Vyúčtování dotace na soutěž Biologická olympiáda za rok 2013 a 2014 z dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

2. Vyúčtování dotace na účast české reprezentace na Mezinárodní biologické olympiáadě v letech 2013 a 2014

3. Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva

Adresa určená k doručování je e-mailová adresa, z níž je tato
žádost zaslána. Alternativně k doručování slouží datová schránka s
identifikátorem hv95axt. Adresa trvalého pobytu neslouží jako adresa k doručování.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský

František Janouch,

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Stížnost na způsob vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane kancléři,

předem své stížnosti Vám děkuji za kladné vyřízení bodů 1. a 2. žádosti ze dne 11. 6. 2015.

V bodu 3. však žádost nebyla vyřízena odpovídajícím způsobem, proto podávám stížnost podle § 16a zákona. Byl mi poskytnut dokument, na nějž by bylo možno odkázat dle § 6 odst. 1., avšak předmětem stížnosti není tato drobnost, ale závažná skutečnost, že předmětem žádosti v bodu 3 byl "Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva", přičemž byl poskytnut výňatek z řádu počínaje čl. 26, který neobsahuje části upravující jednání Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva, tedy nedošlo ke kladnému vyřízení žádosti v bodu 3. a nastala tak situace dle § 16a odst. 1, písm. c).

Žádám Vás o přešetření postupu a poskytnutí adekvátní informace podle bodu 3. žádosti.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský

František Janouch,

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Dobrý den,
v příloze zasíláme rozhodnutí kvestorky ČZU o odmítnutí části žádosti o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakožto způsob vyřízení
stížnosti podané dne 24. 6. 2015, postupem dle § 16a odst. 5 cit. zákona.
 
S pozdravem
 
JUDr. František Janouch
kancléř
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel.: [1]+420 22438 4065
e-mail: [[1]email address]
[2]www.czu.cz

>>>

Od: Petr Jedelský<[FOI #4267 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci ČZU<Instituce [ČZU vyžaduje
e-mail]>
Datum: 24.6.2015 22:44
Věc: Re: Žádost o informace podle dotaz - Biologická olympiáda

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Stížnost na způsob vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane kancléři,

předem své stížnosti Vám děkuji za kladné vyřízení bodů 1. a 2. žádosti ze
dne 11. 6. 2015.

V bodu 3. však žádost nebyla vyřízena odpovídajícím způsobem, proto
podávám stížnost podle § 16a zákona. Byl mi poskytnut dokument, na nějž by
bylo možno odkázat dle § 6 odst. 1., avšak předmětem stížnosti není tato
drobnost, ale závažná skutečnost, že předmětem žádosti v bodu 3 byl
"Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva",
přičemž byl poskytnut výňatek z řádu počínaje čl. 26, který neobsahuje
části upravující jednání Ústřední komise Biologické olympiády a jejího
předsednictva, tedy nedošlo ke kladnému vyřízení žádosti v bodu 3. a
nastala tak situace dle § 16a odst. 1, písm. c).

Žádám Vás o přešetření postupu a poskytnutí adekvátní informace podle bodu
3. žádosti.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský
--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Věc: Odvolání proti rozhodnutí kvestorky ČZU ze dne 29. 6. 2015

Vážení,

dne 11. 6. 2015 jsem podal žádost o informace. Dne 23. 6. byly informace částečně poskytnuty, aniž by však bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Dne 24. 6. jsem podal stížnost proti způsobu vyřízení žádosti, kde explicitně uvádím, že dne 23. 6. "byl poskytnut výňatek z řádu počínaje čl. 26, který neobsahuje části upravující jednání Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva". Z uvedeného je zřejmé, že ČZU disponuje dokumentem, který se přesně nazývá: "Prováděcí, jednací a volební řád BiO", jehož výňatek počínaje čl. 26 byl poskytnut, avšak nebyly poskytnuty články, které upravují jednání ústřední komise BiO a jejího předsednictva.
V rozhodnutí kvestorky je odmítnutí žádosti odůvodněno neexistencí dokumentu s názvem "Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva", přičemž však pomíjí skutečnost, že obsahové části, které slouží jako jednací řád ÚK BiO a jejího předsednictva, jsou součásti "Prováděcího, jednacího a volebního řádu BiO", kterým ČZU nepochybně disponuje, ostatně ve zveřejněném výňatku je logo ČZU uvedeno na prvním místě.
Žádost nebyla vyřízena v souladu se zákonem, neboť povinný subjekt nepostupoval podle ustanovení §14 odst. 5 písm. b) v případě, kdy jednoznačně vznikla pochybnost kvestorky o tom, zda je předmětem žádosti dokument s názvem "Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva", nebo jakýkoli jiný dokument, který mj. upravuje jednání ústřední komise a jejího předsednictva a je tedy jej možno po obsahové stránce označit jako "jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a jejího předsednictva".
Žádám o přezkoumání rozhodnutí kvestorky ČZU ze dne 29. 6. a vyřízení bodu 3. žádosti ze dne 11. 6. tak, aby byly poskytnuty ty články dokumentu "Prováděcí, jednací a volební řád BiO", které upravují ustanovení a jednání ústřední komise a jejíáho předsednictva.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský

František Janouch,

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

4 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: František Janouch

20/7/2015

Dobrý den,

v příloze zasíláme rozhodnutí rektora ČZU o odvolání proti rozhodnutí
kvestorky ČZU ze dne 29. 6. 2015, a dále požadovanou informaci -
Prováděcí, jednací a volební řád BiO.
 
S pozdravem
 
JUDr. František Janouch
kancléř
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel.: [1]+420 22438 4065
e-mail: [[1]email address]
[2]www.czu.cz

>>>

Od: Petr Jedelský<[FOI #4267 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci ČZU<Instituce [ČZU vyžaduje
e-mail]>
Datum: 18.7.2015 11:28
Věc: Re: Žádost o informace podle dotaz - Biologická olympiáda

Povinný subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Věc: Odvolání proti rozhodnutí kvestorky ČZU ze dne 29. 6. 2015

Vážení,

dne 11. 6. 2015 jsem podal žádost o informace. Dne 23. 6. byly informace
částečně poskytnuty, aniž by však bylo vydáno rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti. Dne 24. 6. jsem podal stížnost proti způsobu vyřízení
žádosti, kde explicitně uvádím, že dne 23. 6. "byl poskytnut výňatek z
řádu počínaje čl. 26, který neobsahuje části upravující jednání Ústřední
komise Biologické olympiády a jejího předsednictva". Z uvedeného je
zřejmé, že ČZU disponuje dokumentem, který se přesně nazývá: "Prováděcí,
jednací a volební řád BiO", jehož výňatek počínaje čl. 26 byl poskytnut,
avšak nebyly poskytnuty články, které upravují jednání ústřední komise BiO
a jejího předsednictva.
V rozhodnutí kvestorky je odmítnutí žádosti odůvodněno neexistencí
dokumentu s názvem "Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a
jejího předsednictva", přičemž však pomíjí skutečnost, že obsahové části,
které slouží jako jednací řád ÚK BiO a jejího předsednictva, jsou součásti
"Prováděcího, jednacího a volebního řádu BiO", kterým ČZU nepochybně
disponuje, ostatně ve zveřejněném výňatku je logo ČZU uvedeno na prvním
místě.
Žádost nebyla vyřízena v souladu se zákonem, neboť povinný subjekt
nepostupoval podle ustanovení §14 odst. 5 písm. b) v případě, kdy
jednoznačně vznikla pochybnost kvestorky o tom, zda je předmětem žádosti
dokument s názvem "Jednací řád Ústřední komise Biologické olympiády a
jejího předsednictva", nebo jakýkoli jiný dokument, který mj. upravuje
jednání ústřední komise a jejího předsednictva a je tedy jej možno po
obsahové stránce označit jako "jednací řád Ústřední komise Biologické
olympiády a jejího předsednictva".
Žádám o přezkoumání rozhodnutí kvestorky ČZU ze dne 29. 6. a vyřízení bodu
3. žádosti ze dne 11. 6. tak, aby byly poskytnuty ty články dokumentu
"Prováděcí, jednací a volební řád BiO", které upravují ustanovení a
jednání ústřední komise a jejíáho předsednictva.

S přátelským pozdravem,

Petr Jedelský

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:
[FOI #4267 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[3][2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. [3]file:///tmp/tel:+420224384065
2. [4]http://www.czu.cz/
3. [5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers
3. file:///tmp/tel:+420224384065
4. http://www.czu.cz/
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers