Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutova

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutova podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů pro jednání Vlády ČR dne 12.10.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 31.10.2015 13:43:26
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Bezúplatný převod nep...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0M7ZLY

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu