Bezpečné přechody

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Milan Liďák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den
Měl bych jednoduché řešení jak zvýšit bezpečnost provozu na přechodech pro
chdce.Na koho kompetetního se mohu obrátit.

S přátelským pozdravem,
p.Liďák Milan Varnsdorf
milda.lid@seznam .cz

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 11.03.2020 16:00:25
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Bezpečné přechody
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 11.03.2020 16:00:25
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Bezpečné přechody
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Milan Liďák                              e-mail:
[1][FOI #8179 e-mail] ??, [emailová adresa]

 

 

Naše č.j. 107/2020-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace ze dne 11. 3. 2020 - Odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“),  V podání ze dne 11. 3. 2020,
které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
12592/2020-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„měl bych jednoduché řešení jak zvýšit bezpečnost provozu na přechodech
pro chodce. Na koho kompetentního se mohu obrátit?“.

 

Ministerstvo dopravy Vám sděluje, že bezpečnost na přechodech má
v kompetenci Samostatné oddělení Ministerstva dopravy BESIP, které je
hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR , viz
 [2]https://www.ibesip.cz/, kontakty: [3]https://www.ibesip.cz/Kontakty.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[12]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [13]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8179 e-mail] ??
2. https://www.ibesip.cz/
3. https://www.ibesip.cz/Kontakty
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
12. https://cz.linkedin.com/company/minister...
13. http://www.dopravniinfo.cz/