Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra Vonaskova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Bezinfekčnost po prodělání covidu v Egyptě

Čekáme, až si Petra Vonaskova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Petra Vonaskova

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, prosim o radu jak postupovat k ziskani bezinfekčnosti po proděláni covidu v Egyptě na dovolené. Před odjezdem domu byl proveden test. Byl pozitivni . Strávila jsem v carantenim pokoji hotelu asi 12 dnů (druhý test take pozitivni) Až 3 test negativni a velký fofr s přesunem do ČR. Mám pouze kopie testů. Pripadně seženu i vyjádření pojištovny která vše zařizovála. Měla jsem naštěstí dobré pojišténi na covid. Děkuji za odpověď na email.

S přátelským pozdravem,

Petra Vonaskova

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.1.2022 19:17:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Bezinfekčnost po prodělání covidu v Egyptě elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.1.2022 19:17:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
7.1.2022 07:20:32

Vaše zpráva ze dne: 6.1.2022 19:17:33
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Bezinfekčnost po prodělání covidu v Egyptě
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IXLYX
Datum zaevidování: 7.1.2022 06:48:44

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
7.1.2022 07:20:32

Your message - dated 6.1.2022 19:17:33
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Bezinfekčnost po prodělání covidu v Egyptě
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IXLYX
Date of registration: 7.1.2022 06:48:44

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01J41SN
značka: MZDR 807/2022-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 24.01.2022
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Vonásková 17_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra Vonaskova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.