Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Fait prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Bezdomovci u vodopádu

Adam Fait vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Olomouc

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Adam Fait přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Statutární město Olomouc

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den, studuji už pátým rokem v Olomouci a skoro každý den po škole či knihovně jsem procházel průchodem od filosofické fakulty do parku k vodopádu a četl si na lavickach. Nyní je to nemožné, protože v místech se zabydlela osada bezdomovců. Dříve krásná část parku čpí močí, levným alkoholem a bezdomovci neustále otravují procházející lid a zebraji o peníze. Na lavickach se nedá sedět, protože jsou znečištěné biologickým odpadem. Tímto bych rád požádal Olomouckou policii aby osadu zrušila a umožnila slušným lidem příjemný pobyt v parku.

Děkuji
S přátelským pozdravem,
Adam Fait

E-PODATELNA, Statutární město Olomouc

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Bezdomovci u vodopádu“ bylo doručeno 26.09.2023 13:20:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMOL/279524/2023.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

Masnicakova Blanka,

Dobrý den,

 

potvrzujeme doručení Vašeho níže uvedeného podání. Dovolujeme si
upozornit, že ačkoliv je Vaše podání označeno jako žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, tak žádnou žádost o poskytnutí informace neobsahuje a věc
proto nebude vyřizována v režimu uvedeného zákona. Podnět týkající se osob
bez domova u vodopádu v Bezručových sadech, který je obsahem Vašeho
podání, bude předán do výkonu služby.

 

S pozdravem

 

  Mgr. Blanka Masničáková

  právník

   

   Městská policie Olomouc

   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc

   www.mp-olomouc.cz

 

 

ukázat citované pasáže

Masnicakova Blanka,

2 přílohy

Sp.zn.: 2023/037125, 2023/037129

 

Dobrý den,

 

na základě Vašeho níže uvedeného podnětu byla dne 27.9.2023 provedena
kontrola lokality u vodopádů v Bezručových sadech. Byla zde zjištěna
skupina osob, která po poučení o povinnosti dodržovat veřejný pořádek
místo opustila. Jedné osobě byla přivolána rychlá záchranná služba. Na
místě budou prováděny opakované kontroly.

 

S pozdravem

 

 

 

  Mgr. Blanka Masničáková
  právník
   
   Městská policie Olomouc
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
   [1]www.mp-olomouc.cz

 

 

 

From: Masnicakova Blanka
Sent: Wednesday, September 27, 2023 9:21 AM
To: '[FOI #9607 e-mail] ??'
Subject: RE: Žádost o informace podle dotaz - Bezdomovci u vodopádu

 

Dobrý den,

 

potvrzujeme doručení Vašeho níže uvedeného podání. Dovolujeme si
upozornit, že ačkoliv je Vaše podání označeno jako žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, tak žádnou žádost o poskytnutí informace neobsahuje a věc
proto nebude vyřizována v režimu uvedeného zákona. Podnět týkající se osob
bez domova u vodopádu v Bezručových sadech, který je obsahem Vašeho
podání, bude předán do výkonu služby.

 

S pozdravem

 

  Mgr. Blanka Masničáková

  právník

   

   Městská policie Olomouc

   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc

   www.mp-olomouc.cz

 

 

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Fait prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.