Bašta v městském parku

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte veškeré dokumenty z období let 1996-2010 (korespondence, zápisy z jednání - se zvláštním zaměřením na jednání se státním zastupitelstvím v Izraeli - , vyjádření znalců atd.) svědčící o mnoholeté snaze města Kouřim o zneplatnění smlouvy na v roce 1992 prodanou Baštu v městském parku kat.č.227/1- nemovitou národní kulturní památku.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

3 přílohy

KOU-608/2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim obdržel 27. 3. 2015
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ") o poskytnutí informací ve znění:

"Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím - Bašta v městském parku
Vážená paní, vážený pane,
poskytněte veškeré dokumenty z období let 1996-2010 (korespondence,
zápisy z jednání - se zvláštním zaměřením na jednání se státním
zastupitelstvím v Izraeli - , vyjádření znalců atd.) svědčící o
mnoholeté snaze města Kouřim o zneplatnění smlouvy na v roce 1992
prodanou Baštu v městském parku kat.č.227/1- nemovitou národní
kulturní památku."

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v následující formě:
Vámi požadované rozsáhlé dokumenty z období let 1996 - 2010 se řídí spisovým
archivním a skartačním řádem.
V příloze číslo 1 a 2 přikládáme dostupné informace.

S přátelským pozdravem
Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ