Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtěch Buchta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Barva vozidla v TP

Čekáme, až si Vojtěch Buchta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vojtěch Buchta

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Potřeboval bych od vás radu/vyjádření ohledně údajů v TP vozidla. Nedávno jsem koupil auto a vzhledem k zaplnění údajů pro přepis v technickém průkazu se musel vydat nový. Bohužel jsem při přepisu nemohl být osobně a na správnost přepisovaných údajů dohlédnout. Stalo se, že v kolonce „barva“ bylo v původním TP „šedobéžová metalíza“, ovšem do nového TP úředník(-ice) zapsal(a) pouze „šedá“. Reálně je auto béžové.
Chci se Vás tedy zeptat, zda by toto nemohl být případně problém při silniční kontrole, kdy barva vozu de facto neodpovídá barvě zapsané v TP, aniž by k fyzické změně barvy došlo a pokud ano, jak tuto situaci řešit.

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Buchta

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 02.10.2019 08:37:43
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Barva vozidla v TP
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 02.10.2019 08:37:43
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Barva vozidla v
TP
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Vojtěch Buchta

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstva dopravy k vyřízení mé žádosti 'Barva vozidla v TP'.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/barva_...

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Buchta

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 30.10.2019 07:25:14
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Barva vozidla
v TP
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 30.10.2019 07:25:14
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Barva
vozidla v TP
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Vojtěch Buchta                              e-mail:
[FOI #7872 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 463/2019-072-Z106/3

 

Věc: Podání ze dne 30. 10. 2019 – sdělení, výzva k doplnění údajů o
žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ.

 

Vážený pane Buchto,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním ve věci žádosti o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 30. 10. 2019,
které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
57566/2019-MD-CKDP,  si stěžujete, že Vám nebyly poskytnuty informace ani
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a odkazujete se na úplnou historii
Vaší žádosti a celou korespondenci s ní spojenou uveřejněnou na
[1]https://infoprovsechny.cz/request/barva_....

 

Vaše podání jsme prověřili a bohužel musíme konstatovat, že Vaše žádost ze
dne 2. 10. 2019, přestože Vám bylo její dodání potvrzeno podatelnou
ministerstva,  nebyla nikde ve spisové službě Ministerstva dopravy
dohledána. Dovolujeme si Vás proto požádat o opětovné zaslání Vašeho
dotazu.

 

Jelikož Vaše podání neobsahuje povinné identifikační údaje tak, jak je
stanovuje § 14 odst. 2 InfZ, vyzýváme Vás proto v souladu s § 14 odst. 5
písm. a) InfZ k písemnému doplnění požadovaných údajů v tomto rozsahu:

 

§ 14 odst. 2 InfZ obsahuje taxativní výčet požadavků pro identifikaci
žadatele, konkrétně fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému
pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy
místa trvalého pobytu nebo bydliště. Tyto údaje jsou nutné nejen k
identifikaci žadatele pro žádost o poskytnutí informací, ale zejména pro
případné vydání rozhodnutí.

 

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena. V případě, že
žádost doplníte (zasláním na tento e-mail, nebo viz
[2]https://www.mdcr.cz/Kontakt), bude Vaše žádost vyřízena v souladu s
ustanoveními  InfZ, tedy do 15 dnů.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že  na dotaz, který
kladete (tj. barva vozu neodpovídá barvě zapsané v TP - jak postupovat a
situaci případně řešit), se zákon o svobodném přístupu k informacím
nevztahuje. Zákon se zjednodušeně řešeno vztahuje na jednoduché získání
dříve vypracovaných písemných dokumentů. V situaci, kdy však někdo žádá
radu jak postupovat či potřebuje vysvětlit vhodný postup, tak se o žádost
podle InfZ většinou nejedná.

S pozdravem

 

 

Jana Klenotová  
Odbor komunikace, oddělení
komunikace s veřejností
   
[3]logo  
[4]+420 225 131 317  
[5][emailová adresa]  
| [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody  
1222/12, 110 15 Praha 1

 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://infoprovsechny.cz/request/barva_...
2. https://www.mdcr.cz/Kontakt
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Vojtěch Buchta                              e-mail:
[1][FOI #7872 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 463/2019-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 30. 10. 2019 – sdělení o odložení žádosti

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne 30. 10.  2019 pod č.p.: 57566/2019-MD-CKDP, jsme
Vás přípisem ze dne  31. 10.  2019, čj. 463/2019-072-Z106/3  vyzvali v
souladu se zněním § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ), k doplnění uvedené žádosti, tj. o doplnění údajů k identifikaci
žadatele (tj. kromě jména a příjmení uvést dále adresu trvalého bydliště
nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště).
Tyto údaje jsou nutné k identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí
informací, tedy zejména pro případné vydání rozhodnutí. Tato výzva byla na
Vámi určenou e-mailovou adresu doručena dne 31. 10. 2019.

Vzhledem k tomu, že jste svou žádost nedoplnil ve stanovené lhůtě třiceti
dnů ode dne doručení výzvy o doplnění údajů, je tímto Vaše výše uvedená
žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7872 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtěch Buchta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.