Bahno, kamení a nepořádek.........., tak se jmenovala moje stížnost

František Janovský vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

František Janovský

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 19.1.2023 jsem podal stížnost na stav komunikací v Litni v místní části Běleč. Žádám o:
- odpověď na moji stížnost,
- informaci, jak byla stížnost vyřízena,
- co konkrétního jste podnikli, aby se situace neopakovala,
- kdo je odpovědný za údržbu a vymáhání dodržování zákona číslo 361 o provozu na pozemních komunikacích v Litni a Bělči (instituce, jméno, kontakt),
- zda jste některým občanům proplatili náklady na častější mytí automobilu,
- zda jste některým poskytli náhradu za nadměrné opotřebení obuvy a pneumatik,
- pokud ano, jaké jsou podmínky takové pomoci,
- pokud ne, na koho se máme obrátit, aby kryl naše zvýšené náklady, které vznikly nedostatečnou údržbou komunikace a nedodržením povinností při správě.

S přátelským pozdravem,

František Janovský

Městys Liteň

Dne 17.3.2023 obdržel Městys Liteň následující žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
Vážená paní, vážený pane,
dne 19.1.2023 jsem podal stížnost na stav komunikací v Litni v místní
části Běleč. Žádám o:
- odpověď na moji stížnost,
- informaci, jak byla stížnost vyřízena,
- co konkrétního jste podnikli, aby se situace neopakovala,
- kdo je odpovědný za údržbu a vymáhání dodržování zákona číslo 361 o
provozu na pozemních komunikacích v Litni a Bělči (instituce, jméno,
kontakt),
- zda jste některým občanům proplatili náklady na častější mytí
automobilu,
- zda jste některým poskytli náhradu za nadměrné opotřebení obuvy a
pneumatik,
- pokud ano, jaké jsou podmínky takové pomoci,
- pokud ne, na koho se máme obrátit, aby kryl naše zvýšené náklady, které
vznikly nedostatečnou údržbou komunikace a nedodržením povinností při
správě.
Odpovědi:
- Vaše stížnost bereme na vědomí. Vaše stížnost byla uložena v e-mailovém
systému. Byla přeposlána i ústně tlumočena
osobě, kterou obviňujete ze znečišťování komunikací. Stížnost ze dne
19.1.2023 neobsahovala žádný dotaz k zodpovězení.
- Vaše stížnost byla uložena v emailovém systému. Byla přeposlána i ústně
tlumočena
osobě, kterou obviňujete ze znečišťování komunikací.
- Městys Liteň nemůže zabránit občasnému znečišťování komunikací uživateli
těchto komunikací.
Osoba, kterou obviňujete ze znečišťování komunikací, byla informována o
této skutečnosti.
- Odpovědný za údržbu předmětných silnic je Krajská zpráva a údržba silnic
Středočeského kraje, která
v případě situace ohrožující bezpečnost provozu či sjízdnost silnic je
povinna zasáhnout. Konkrétní jméno
uvést nelze, není nám známo, o silnice se stará tým pracovníků. Kontakt na
organizační jednotku: https://www.ksus.cz/kontakty/kladno
Odpovědný za vymáhání dodržování zákona číslo 361 o provozu na pozemních
komunikacích jsou příslušné správní orgány,
V případě že máte k dispozici jednoznačné důkazy, můžete se obrátit na
Policie ČR případně na soud.
- Městys Liteň nikomu neproplatil náklady na častější mytí automobilu.
- Městys Liteň nikomu neposkytl náhradu za nadměrné opotřebení obuvi a
pneumatik.
- Takovou pomoc Městys Liteň neposkytuje.
-  Krytí zvýšených nákladů můžete vymáhat soudně od znečišťovatele,
popřípadě se obrátit na dotčené správní orgány,
například na Krajskou zprávu a údržbu silnic Středočeského kraje.
--
Dr. Peter Kapusta
Starosta
Městys Liteň