Bahno, kamení a nepořádek.........., tak se jmenovala moje stížnost

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Městys Liteň. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

František Janovský

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 19.1.2023 jsem podal stížnost na stav komunikací v Litni v místní části Běleč. Žádám o:
- odpověď na moji stížnost,
- informaci, jak byla stížnost vyřízena,
- co konkrétního jste podnikli, aby se situace neopakovala,
- kdo je odpovědný za údržbu a vymáhání dodržování zákona číslo 361 o provozu na pozemních komunikacích v Litni a Bělči (instituce, jméno, kontakt),
- zda jste některým občanům proplatili náklady na častější mytí automobilu,
- zda jste některým poskytli náhradu za nadměrné opotřebení obuvy a pneumatik,
- pokud ano, jaké jsou podmínky takové pomoci,
- pokud ne, na koho se máme obrátit, aby kryl naše zvýšené náklady, které vznikly nedostatečnou údržbou komunikace a nedodržením povinností při správě.

S přátelským pozdravem,

František Janovský