Autorská práva ke scénáři Marečku podejte mi pero!

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech smluv, které se týkají autorských práv ke
scénáři filmu Marečku, podejte mi pero! autorů Ladislava Smoljaka a
Zdeňka Svěráka, s výjimkou licenčních smluv, kterými se poskytuje
nevýhradní licence k tomuto dílu jiným osobám. Jde mi zejména o
zjištění toho, zda je povinný subjekt nositelem práv k uvedenému
dílu a případně v jakém rozsahu, tedy zejména o pracovní smlouvu,
smlouvu o dílo, licenční smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu, na
jejímž základě bylo dílo vytvořeno nebo postoupeno k užívání
povinnému subjektu.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Jakub Michálek zanechal/a poznámku ()

Podal jsem žádost na výše uvedenou instituci. Protože mi nikdo neodpověděl, zjistil jsem, že tato instituce byla zrušena. Jejím nástupcem je podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, dnem 1. ledna 2013 Státní fond kinematografie. Kontaktní údaje jsou na tomto webu http://www.fondkinematografie.cz/kontakt....

Informace pro všechny,

Státní fond kinematografie byl přidán do databáze povinných subjektů
tohoto webu.

[1]http://www.infoprovsechny.cz/body/sfk

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/body/sfk