Autorská práva ke scénáři Marečku podejte mi pero

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na ČESKÁ TELEVIZE

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

ČESKÁ TELEVIZE neměli požadované informace.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech smluv, které se týkají autorských práv ke scénáři filmu Marečku, podejte mi pero! autorů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, s výjimkou licenčních smluv, kterými se poskytuje nevýhradní licence k tomuto dílu jiným osobám. Jde mi zejména o zjištění toho, zda je Česká televize nositelem práv k uvedenému dílu a případně v jakém rozsahu, tedy zejména o pracovní smlouvu, smlouvu o dílo, licenční smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu, na jejímž základě bylo dílo vytvořeno nebo postoupeno k užívání povinnému subjektu.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

SMS, User, ČESKÁ TELEVIZE

Dobrý den,

 

Děkujeme za Váš e-mail. Na dotazy diváků reagujeme zpravidla do 5 dnů, na složitější dotazy odpovíme nejpozději do 30 dnů.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na našich internetových stránkách pod odkazem "FAQ".

 

[1]http://www.ceskatelevize.cz/faq/

 

S přáním hezkého dne

 

Divácké centrum České televize

Tel.: +420 2 61 13 61 13

e-mail:Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]

www:  [2]http://www.ceskatelevize.cz

 

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, a proto na ni prosím neodpovídejte.

References

Visible links
1. http://www.ceskatelevize.cz/faq/
2. http://www.ceskatelevize.cz/