Autoři sdělení k žádosti zastupitele

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si vás požádat o zaslání seznamu všech osob, které se podílely na vyhotovení sdělení ze dne 31. října 2014, č.j. S-MHMP 1535967/2014, kterým podmiňujete vyřízení mé žádosti o informace poskytnutím data narození a adresy trvalého bydliště. Zejména prosím o uvedení důvodu, proč mám uvádět své osobní údaje, jakož i o sdělení totožnosti úředníka, který tento text do rozhodnutí navrhl před tím, než vám byl předložen.

Dovoluji si vás upozornit, že jako zastupitel tyto doplňující údaje poskytovat nemusím, že vaše výzva je přepjatým formalismem a že Váš úřad nemá zákonný podklad tyto údaje vyžadovat. Nevidím žádný důvod k tomu, aby byla žádost odmítnuta, neboť zastupitel města logicky nemusí u své žádosti uvádět datum narození a trvalé bydliště (neboť jeho totožnost je nepochybná), a úřadu jsou navíc mé osobní údaje známy z předchozí úřední činnosti (viz komentář Furek, Rothanzl: Zákon o svobodném přístupu k informacím, 2. vyd., s. 570). Zároveň ani není možné žádosti zpoplatnit (viz stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 9/2009, ve znění aktualizovaném ke dni 1. 1. 2014)

Zároveň tímto doplňuji své osobní údaje ke všem mnou podaným žádostem, abych zabránil dalším průtahům při vyřízené svých žádostí.

Datum narození: 6. 2. 1989
Adresa trvalého pobytu: Zenklova 841/193, Praha 8, 18200
Doručovat do datové schránky 4memzkm, není-li uvedeno jinak

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.11.2014 18:17:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Autoři sdělení k žádosti zastupitele elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.11.2014 18:17:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 6.11.2014 13:06:32

Vaše podání ze dne: 5.11.2014 18:17:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Autoři sdělení k žádosti zastupitele podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP0IRAAH
Datum zaevidování: 6.11.2014 12:40:55
Vaše evidenční údaje: Michálek Jakub, ZENKLOVA 841/193, 18000 Praha 8

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Dekrová Petra

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz