Autokino v Mladé Boleslavi

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání detailního rozpočtu a vyúčtování projektu/akce Autokino, konané v r. 2020 v Mladé Boleslavi, včetně zdrojů příjmů a příjemců finančních prostředků. Pokud vyúčtování ještě není k dispozici, žádám nyní o zaslání pouze detailního rozpočtu. Dále žádám o informaci o počtu uskutečněných promítání a počtu zúčastněných automobilů.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003709

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Autokino v Mladé Boleslavi
Datum doručení: 25.5.2020 19:18:30
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o zaslání detailního rozpočtu a vyúčtování
projektu/akce Autokino, konané v r. 2020 v Mladé Boleslavi, včetně zdrojů
příjmů a příjemců finančních prostředků. Pokud vyúčtování ještě není k
dispozici, žádám nyní o zaslání pouze detailního rozpočtu. Dále žádám o
informaci o počtu uskutečněných promítání a počtu zúčastněných automobilů.
S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte
elektronicky na e-mail: [FOI #8288 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také
splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup
(§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako
provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou
identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní
e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání: 25/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Dostál Petr, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Vážená paní Brzobohatá,

 

na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 25. 5. 2020, sdělujeme:

 

 

1)      Detailní rozpočet a vyúčtování projektu / akce Autokino konané
v r. 2020 v Mladé Boleslavi, včetně zdrojů příjmů a příjemců finančních
prostředků

 

Konečné náklady spojené s pořádáním Autokino v Mladé Boleslavi v letošním
roce nelze z důvodu dosud probíhající fakturace vyčíslit.

 

2)      Počet uskutečněných promítání byl 22.

 

3)      Počet zúčastněných automobilů byl 681.

 

Povinnost poskytovat informace se dle ustanovení § 2 odst. 4. zákona č.
106/1999 se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací a proto vám nemůžeme poskytnout informace k žádosti o poskytnutí
rozpočtu akce.

 

S přátelským pozdravem

 

Mgr. Petr Dostál

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

 

Statutární město Mladá Boleslav

Komenského náměstí 61

293 49 Mladá Boleslav

 

tel.:        326 716 236, 739 348 395

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.mb-net.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mb-net.cz/