Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v nedávné době proběhla setkání se zástupci Prahy 10 na téma ekonomické situace areálu Gutovka. Areál stojí Prahu 10 významné finance, proto bych se rád zeptal zda se v tomto podnikají relevantní kroky.
Tím prvním by měla být analýza výdajů a příjmů areálu - nezávislý audit.

Dotaz:
1. Byl proveden nezávislý audit výdajů a příjmů areálu, pokud ano kde do něj lze nahlédnout?

2. Pokud audit proveden nebyl, tak z jakého důvodu? Lze ho nějakým způsobem iniciovat z pozice občanů?

3. Jak Praha 10 kontroluje vynakládání veřejných prostředků v areálu?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Tomas Kozak

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Audit volnočasoý park Gutovka“ bylo doručeno 24.11.2017 09:51:22 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-121756/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

  • Attachment

    KOZAK Tomas Gutova 2134 Poskytnuti informace P10 121756.2017 8.12.2017.pdf

    253K Download View as HTML

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o doplnění dotazu (Městská část Praha 10) k vyřízení mé žádosti 'Audit volnočasoý park Gutovka'.

Děkuji za předchozí odpověd, prostudoval jsem výroční zprávu, ta ale neobsahuje žádné reálné příjmy a výdaje, pouze účetní závěrku, ze které tyto detaily vyčíst nelze.

Prosím tedy o doplnění konkrétních údajů:
- Kolik má areál zaměstnanců
- jaké jsou náklady na platy zaměstnanců
- je někde k nahlédnutí detailní přehled příjmů a výdajů? (investice na opravy, platby na energie, příjmy z pronájmu sportovišť, příjmy z firemních akcí nebo pronájmu reklamních ploch atd)
- pokud ne - tak z jakého důvodu

děkuji
Tomáš Kozák

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/audit_v...

S přátelským pozdravem,

Tomas Kozak

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Audit volnočasoý park Gutovka“ bylo doručeno 08.12.2017 13:30:45 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-127590/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz