Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Zelenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Audit Muzea umění Olomouc

Čekáme, až si Marek Zelenka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Zelenka

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kompletního auditu, který nařídilo Vaše ministerstvo provést v Muzeu umění Olomouc, jak vyplývá např. z tohoto článku:

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olom...

S přátelským pozdravem,

Marek Zelenka

Leixner Miroslav, Ministerstvo kultury

4 přílohy

Vážený pane Zelenko,

na základě Vaší žádosti o „poskytnutí kompletního auditu, který nařídilo
Vaše ministerstvo provést v Muzeu umění Olomouc“ Vám v příloze předávám
podle požadavků GDPR upravený výpis kontrolního protokolu z veřejnosprávní
kontroly č. 50/2019. Zároveň Vás upozorňuji, že Vám nemohu poskytnout
„kompletní audit“, protože Ministerstvo kultury žádný audit v Muzeu umění
Olomouc nevykonalo a žádné materiály typu „kompletní audit“ týkající se
Muzea umění Olomouc nemá.

S pozdravem

 

RNDr. Miroslav Leixner

ředitel odboru

                                                       

Ministerstvo kultury

Odbor interního auditu a kontroly

 

T   + 420 257 085 376

M  + 420 725 741 383

E   [1][emailová adresa]

W  [2]www.mkcr.cz

A   Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mkcr.cz/

Leixner Miroslav, Ministerstvo kultury

3 přílohy

Vážený pane Zelenko,

na základě Vaší žádosti o „poskytnutí kompletního auditu, který nařídilo
Vaše ministerstvo provést v Muzeu umění Olomouc“ Vám v příloze předávám
podle požadavků GDPR upravený výpis kontrolního protokolu z veřejnosprávní
kontroly č. 50/2019. Zároveň Vás upozorňuji, že Vám nemohu poskytnout
„kompletní audit“, protože Ministerstvo kultury žádný audit v Muzeu umění
Olomouc nevykonalo a žádné materiály typu „kompletní audit“ týkající se
Muzea umění Olomouc nemá.

S pozdravem

 

RNDr. Miroslav Leixner

ředitel odboru

                                                       

Ministerstvo kultury

Odbor interního auditu a kontroly

 

T   + 420 257 085 376

M  + 420 725 741 383

E   [1][emailová adresa]

W  [2]www.mkcr.cz

A   Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 

 

 

------------------------------------------------

PID : MKCRX00DU0CN

Značka : MK 32695/2019 OIAK

Skupina : Dokument

------------------------------------------------

Odesílatel : Vlastní - Odbor int. auditu a kont.

Věc : ŘOIAK - Poskytnutí informace pane Zelenkovi

Věc podrobně : ŘOIAK - Poskytnutí informace pane Zelenkovi

Datum podání : 17.4.2019

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mkcr.cz/

Marek Zelenka

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Stížnost na postup při vyřizování mé žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 17. 4. 2019 jsem obdržel odpověď na svou žádost to informace, kde jsem s odkazem na vyjádření v médiích požadoval závěry provedené kontroly Ministerstva kultury ČR na Muzeu umění Olomouc. Současně s odpovědí jsem obdržel i Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 50/2019 (dále jen "Protokol"), avšak podle Vašich slov "upravený dle požadavků GDPR".

Informace mi tak byla poskytnuta pouze částečně (bez anonymizovaných údajů), přičemž o částečném odmítnutí mé žádosti nebylo rozhodnuto. Nezbývá mi, než podat stížnost na postup povinného subjektu dle § 16a odst. 1 písm c) zákona o svobodném přístupu k informacím.

V tomto smyslu si dovolím doplnit, že anonymizované údaje z protokolu se týkaly především názvů obchodních společností, které nemají osobní údaje, a tak se na ně nemůže vztahovat ani omezení z § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak se toto omezení nevztahuje ani na podnikající fyzické osoby, které jsou soudě dle kontextu Protokolu rovněž anonymizovány. Dále si dovolím tvrdit, že ani jména členů Kontrolní skupiny, která byla rovněž anonymizována, nejsou dotčena ochranou osobních údajů, když výkon jejich činnosti se týkal výkonu správních činností na ministerstvu.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/audit_m...

S přátelským pozdravem,

Marek Zelenka

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Leixner Miroslav, Ministerstvo kultury [1]29/4/2019

Vážený pane Zelenko,

v příloze Vám posílám Rozhodnutí o Vaší stížnosti ze dne 21. 4. 2019,
která byla na MK zaregistrována dne 23. 4. 2019, a zároveň Vám poskytuji
kontrolní protokol z veřejnosprávní kontroly č. 50/2019 anonymizovaný
v souladu s Rozhodnutím. Rozhodnutí Vám současně bylo odesláno standardním
způsobem poštou na adresu Vašeho bydliště, kterou jste uvedl ve své
žádosti ze dne 2. 4. 2019.

S pozdravem

 

RNDr. Miroslav Leixner

ředitel odboru

                                                       

Ministerstvo kultury

Odbor interního auditu a kontroly

 

T   + 420 257 085 376

M  + 420 725 741 383

E   [1][[2]emailová adresa]

W  [2][3]www.mkcr.cz

A   Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/au...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.mkcr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Zelenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.