Audit ministerstva financí

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ministerstvo financí neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii auditu, ke kterému náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht poznamenal dne 25.května 2014 v hromadných sdělovacích prostředcích následující dílčí závěr " Z auditu mimo jiné také vyplývá, že ministerstvo financí, které zaměstnává zhruba 1300 lidí, má 1500 tiskáren."

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

2 přílohy

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Audit
ministerstva financí', zaslané '25.05.2014 21:27:36' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XEVDK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám anonymizované rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti o informace.

S pozdravem
 
Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
odbor Vnější vztahy a komunikace
odd. Poskytování informací veřejnosti
Letenská 15
118 10  Praha 1
 
tel.:      25704 2722
e-mail: [email address]