audiozáznamy a přílohy z Rozpočtového výboru

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o následující informace týkající se Rozpočtového výboru z tohoto volebního období:
a) audiozáznamy z jednání
b) přílohy k zápisům z jednání (krom 6. jednání, které již jsou na webu psp.cz)

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2018/005258, pod kterým byla přidělena ke
zpracování příslušným útvarům.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Dana Chromcová, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane Škope,
obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, která
se týká poskytnutí příloh zápisu ze schůzí rozpočtového výboru a
audiozáznamů z jednání.
Na základě údajů Rozpočtového výboru uvádíme, že při přechodu ze 7. na 8.
volební období došlo k technickému nedopatření, kdy na vnitřní síti
ukládané přílohy k zápisu se automaticky nepřeklopily do webových stránek
našeho výboru. I když šlo o nedostatek v IT systému, za chybu se Vám
omlouváme. Po Vašem upozornění jsme zjednali nápravu a snadnou kontrolou
zjistíte, že tyto přílohy – hlasovací tabulky, máte již na našich
stránkách ke stažení k dispozici.
Co se týká Vašeho dalšího požadavku, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny (odst. 3, § 43), nám ukládá uchovávat audiozáznamy z
jednání výboru po dobu šesti měsíců, posléze jsou mazány. K dispozici jsou
tudíž dosavadní audiozáznamy ze všech schůzí v tomto volebním období, což
přesně naplňuje Váš požadavek. Jde poměrně o rozsáhlé soubory, které nelze
obvyklým způsobem zaslat. Budeme muset postupovat přes úschovnu. Informace
Vám zašleme na Vámi požadovanou adresu.
S pozdravem
Ing. Josef Vácha
Samostatné oddělení styku s veřejností
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR