Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ksenia prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Audio záznam z jednání OSPOD se svým dítětem

Ksenia vznesl tento dotaz dotaz na Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Ksenia přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás sdělit, zda mám právo pořídit audio záznam z jednání OSPOD se svým dítětem, které bude probíhat bez mé přítomnosti. Tudíž když požádám o tom pracovnice OSPOD, má právo s tím nesouhlasit?

S přátelským pozdravem,

Ksenia

Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

3 přílohy

Vážená paní,

 Vaše žádost není informací ve smyslu  zákona č. 106/1999 Sb.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely
sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání
všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů.
Pracovnice OSPOD má právo nesouhlasit s tím, abyste si pořídila audio
záznam z jednání na OSPOD s Vaším dítětem, kde nebudete přítomna.

S pozdravem
Mgr. Hana Vitnerová
Vedoucí oddělení péče o rodinu a děti

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Městská část Praha 1, Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odděleni péče o rodinu a děti
Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: 221097353, fax:
www.praha1.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

[1]Inactive hide details for "Ksenia" ---03.12.2022 23:46:39---Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o"Ksenia"
---03.12.2022 23:46:39---Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Od: "Ksenia" <[FOI #9442 e-mail] ??>
Komu: "dotaz dotazy vznesené na instituci OSPOD Praha 1"
<Instituce [OSPOD Praha 1 vyžaduje e-mail]>
Datum: 03.12.2022 23:46
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Audio záznam z jednání OSPOD se
svým dítětem

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Oddělení péče o rodinu a stát  - úřad MČ Praha 1

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Oddělení péče o rodinu a stát  - úřad MČ Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás sdělit, zda mám právo pořídit audio
záznam z jednání OSPOD se svým dítětem, které bude probíhat bez mé
přítomnosti. Tudíž když požádám o tom pracovnice OSPOD, má právo s tím
nesouhlasit?

S přátelským pozdravem,

Ksenia

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #9442 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).  

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

3/12/2022
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ksenia prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.