Asistované styky nezl. s oprávněnými osobami

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Semilech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2019?

2/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2020?

3/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2021?

Děkuji vám.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Asistované styky
nezl. s oprávněnými osobami" s evidenčním číslem
dac03b97-dbbb-4a29-8f45-2852b2e796c4 a s běžným číslem 1268/2022 bylo
doručeno dne 19.01.2022 14:01:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Semilech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Asistované styky
nezl. s oprávněnými osobami" s evidenčním číslem
dac03b97-dbbb-4a29-8f45-2852b2e796c4 a s běžným číslem 1268/2022, doručené
dne 19.01.2022 v 14:01:46 a ověřené dne 19.01.2022 v 14:06:44, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 22/2022" a ke zpracování dne 20.01.2022
v 09:24:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Semily

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Peštová Ivana, Okresní soud v Semilech

2 přílohy

S pozdravem

 

Peštová Ivana

vymáhající úřednice Okresního soudu v Semilech

tel.č. 481 652 143

[1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]