Asistované styky nezl. s oprávněnými osobami

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2019?

2/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2020?

3/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2021?

Děkuji vám.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Asistované styky
nezl. s oprávněnými osobami" s evidenčním číslem
c58cc31c-26d1-41d5-a97a-c715d66423c3 a s běžným číslem 3274/2022 bylo
doručeno dne 19.01.2022 13:47:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Vážená paní Brzobohatá,

 

k Vaší žádosti zasílám přípis asistenta soudce Mgr. Martina Rychtaříka.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]